10. januar 2018

Godt nyt om den Vestsjællandske odder

FILMET IGEN

Tilbage i maj 2016 blev der for første gang i mange år filmet en odder på Sjælland. Nu har det sky dyr igen vist sig frem på film. Denne gang er odderen fanget med et vildtkamera ved en faunapassage, som er etableret under en vejbro, netop for at forhindre at odderne bliver kørt over. Optagelsen er sammen med andre faktorer med til at give forskerne tro på, at bestanden af oddere har en fremtid på Sjælland.

Odderen er et af de mest sagnomspundne og omdiskuterede af de store danske pattedyr. Den var tidligere vidt udredt i hele landet, men blev næsten udryddet frem mod 1970’erne. I Jylland er bestanden nu tilbage på et fornuftigt niveau, og meget tyder heldigvis på, at det også går fremad på Fyn og Sjælland.

- Siden maj 2016, hvor det lykkedes os at filme en levende sjællandsk odder med et vildtkamera, har der været flere gode nyheder om den sjællandske odder, siger lektor og kurator Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum, som sammen med lektor og kurator Morten Tange Olsen fra samme sted leder projektet ”Pattedyr i Å-mosen”.

Under projektet, som er støttet af 15. juni-fonden og er et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Muiseum, Naturpark Åmosen og Miljøstyrelsen, er det lykkedes forskerne at filme oddere 14 gange i Å-mosen, men næste alle optagelser er foretaget i præcist samme område som det første. Det er derfor blevet spekuleret i, om det måske ”bare” er en af de tre oddere, som Danmarks Naturfredningsforening udsatte på Sjælland i juni 2015.

Vestsjællandsk odder

Vestsjællandsk odder

Flere spor

I marts 2017 fandt forskere fra DCE imidlertid odderlorte på hele otte lokaliteter i Å-mosen og ved Bregninge Å, hvilket tyder på, at der også er oprindelige oddere tilbage. Lortene er identificeret vha. DNA-analyser som en del af NOVANA-overvågningen.

Det er imidlertid flere årtier siden, at der er blevet indlevet trafikdræbte oddere fra Sjælland, hvilket har været tolket som, at der ikke (eller næsten ikke) var nogen oddere tilbage.

Men årsagen kan også være en anden.

Benytter faunapassager

- I vores fotofælde-projekt fik vi i juli 2017 syn for, at odderen gør brug af de faunapassager, der er etableret under vejbroerne i området, netop for at forhindre at odderne bliver kørt over. Vi har nu ved flere lejligheder filmet en odder, som går pænt på ”gangbroen” under vejen, men vi har også set dem hoppe i vandet fra gangbroen for at svømme langs gangbroen, så mere vandskræk er de altså heller ikke, siger Morten Tange Olsen og tilføjer:

- De kan bare ikke lide at svømme under broer, hvis der ikke er en brink, hvor de hurtigt kan komme på land.

Ole Tofthøj Rasmussen, der er sekretariatschef og naturvejleder ved Naturpark Åmosen, tilføjer:

- Meget tyder altså på, at der er en levedygtig bestand af oddere i Vestsjælland, som der er al mulig grund til at passe på. Det gøres bl.a. ved at vedligeholde faunapassagerne, at bruge odder-riste i åleruser, ikke at bruge garnredskaber i søerne, skånsom vandløbsvedligeholdelse og bevaring af randzoner langs vandløbene.
Alle optagelser af den sjællandske odder er sket om natten, så man skal være mere end almindeligt heldig for at se en odder i dagslys.