31. maj 2017

Forskere finder nyt krebsdyr i den mexicanske underverden

NYT FRA UNDERVERDENEN

Krebsdyrspecialist Dr. Jørgen Olesen fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet har netop identificeret og beskrevet en ny art af krebsdyr af typen Remipedia, der er fundet i en saltvandshule på den mexicanske ø Cozumel. Arten tilhører slægten Xibalbanus, et navn der er afledt af Xibalba, som betyder ”underverdenen” i Maya-mytologien. Nylige molekylære studier har uventet vist, at remipedier og insekter er nært beslægtede. Det understreger, at studier af Remipedia er kritisk for at forstå den tidlige insekt-evolution. Der er dog fortsat meget, forskerne endnu ikke ved om krebsdyrene og deres liv i underverdenen.

Under udforskningen af en 10 km lang underjordisk og oversvømmet hule på den mexicanske ø Cozumel, opdagede marinbiologerne Dr. Tom Iliffe og Dr. Pete van Hengstum nogle mindre områder med saltvand i bunden af en af hule-tunnellerne. Det langstrakte hulesystem fungerer primært som en underjordisk flod, hvis funktion det er at tranportere ferskvand til det Caribiske Hav. Men nogle få steder er hulen dyb nok til at ramme det underliggende saltvand. I disse saltvands-lommer blev der indsamlet adskillige 2-3 cm lange individer af en ukendt krebsdyr-art, som blev sendt til krebsdyrspecialist Dr. Jørgen Olesen ved Statens Naturhistoriske Museum. De er nu blevet identificeret og beskrevet som en ny art af typen Remipedia.

Krebsdyrspecialist Dr. Jørgen Olesen fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet har netop identificeret og beskrevet en ny art af krebsdyr af typen Remipedia, der er fundet i en saltvandshule på den mexicanske ø Cozumel. Foto: Jørgen Olesen.

Krebsdyrspecialist Dr. Jørgen Olesen fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet har netop identificeret og beskrevet en ny art af krebsdyr af typen Remipedia, der er fundet i en saltvandshule på den mexicanske ø Cozumel. Foto: Jørgen Olesen.

- Remipedier er slanke mange-segmenterede krebsdyr, som mangler øjne og pigmentering i kroppen. De svømmer konstant og ligner ved første øjekast en svømmende skolopender. Der er kun opdaget 28 arter af Remipedia siden den første blev opdaget for 36 år siden, så opdagelsen af en ny art er en relativt sjælden begivenhed, siger Jørgen Olesen og fortsætter:

- Der er tale om et lille rovdyr, som bl.a. lever af små rejer, som de fanger med store munddele, som injicerer gift i byttet. Vi kan se, at remipedier er hermafroditter, dvs. at hvert individ både bærer hanlige og hunlige kønsorganer. Ingen har dog på nuværende tidspunkt observeret en parring, og der er kun fundet larver hos en enkelt art. Vi ved derfor kun ganske lidt om, hvordan de lever.

Nært beslægtet med insekter

De fleste remipedier er fundet i Caribien. Ca. 20 arter fundet omkring Bahamas, yderligere to arter er fundet i huler på de Kanariske Øer og en enkelt art stammer fra en hule i Vestaustralien tæt ved det Indiske Ocean.

Arten tilhører slægten Xibalbanus, et navn der er afledt af Xibalba, som betyder ”underverdenen” i Maya-mytologien. Foto: Jørgen Olesen.

Arten tilhører slægten Xibalbanus, et navn der er afledt af Xibalba, som betyder ”underverdenen” i Maya-mytologien. Foto: Jørgen Olesen.

- Nylige molekylære studier viste ganske uventet, at remipedier og insekter er nært beslægtede, hvilket understreger, at studier af Remipedia er kritisk for at forstå den tidlige insekt-evolution og overgangen fra marine til terrestriske miljøer, siger Dr. Tom Iliffe.

Den ny art er den første fra øen Cozumel.

- To nært beslægtede arter findes i huler langs kysten på den nærtliggende Yucatán Halvø, og en tredje art er fundet længere sydpå i Belize, siger Dr. Pete van Hengstum.

Tilsammen er disse fire arter placeret i slægten Xibalbanus, et navn der er afledt af Xibalba, som betyder underverdenen i Maya-mytologien. Den ny art blev kaldt cozumelensis med reference til øen, den lever på.

Ukendt liv i underverdenen

Geologisk evidens indikerer, at Yucatán Halvøen og Cozumel har været adskilt af et dybt havområde i ca. 65 mio. år. Denne lange adskillelse har formentligt dannet grundlag for, at arten på Cozumel er forskellig fra arterne på Yucatán Halvøen.

- De store genetiske ligheder mellem remipedierne fra Cozumel og Yucatán tyder dog på, at der har været molekylær udveksling mellem populationerne efter den geografiske adskillelse – muligvis via dybe hulesystemer under havbunden mellem Cozumel og Yucatán, siger Dr. Tom Iliffe og tilføjer:

- Hvem ved hvilke andre livsformer der venter på at bliver opdaget?

Videnskabelig artikel

Beskrivelsen af den nye art blev publiceret i European Journal of Taxonomy. Yderligere information om Dr. Tom Iliffe studier af huler kan findes på hans hjemmeside.