27. april 2017

Verdens ældste orkidefossil fundet

50 MIO. ÅR

En støvknap med pollinier af orkide fastklæbet på et ben af en svampemyg fanget i baltisk rav er beskrevet af Georg Poinar Jr., palæontolog og ravforsker, Oregon State University, og Finn N. Rasmussen, orkide-specialist, Statens Naturhistorisk Museum. Med en alder på 40-55 Ma (Mega-annua, millioner år) er det mere end dobbelt så gammelt som det hidtil ældst kendte orkidefossil.

Støvknap med pollinier (ved pilen) af Succinanthera baltica, fæstnet på basis af et bagben af en Svampemyg (Bradysia sp.) i Baltisk rav. Resten af benet mangler, og en dråbe hæmolymfe (insektblod) på afbrækningsstedet antyder, at bruddet er sket kort før dyret blev fanget i harpiks. Målestokken er 1.2 mm. Billedet øverst til højre er en CT scanning af dyret og pollinierne.

Støvknap med pollinier (ved pilen) af Succinanthera baltica, fæstnet på basis af et bagben af en Svampemyg (Bradysia sp.) i Baltisk rav. Resten af benet mangler, og en dråbe hæmolymfe (insektblod) på afbrækningsstedet antyder, at bruddet er sket kort før dyret blev fanget i harpiks. Målestokken er 1.2 mm. Billedet øverst til højre er en CT scanning af dyret og pollinierne. Foto: G. Poinar Jr

Selvom Orchidaceae er den største plantefamilie med mere end 25.000 arter, er der kun fundet ganske få orkidefossiler, og fund, der med sikkerhed kan betragtes som orkideer, er først gjort inden for de sidste 10 år.

Hos orkideer er pollenet samlet i pakker, der kaldes pollinier. Pollinierne bliver anbragt på bestøvere (typisk insekter), ofte ved hjælp af meget komplicerede mekanismer og bestøvningsstrategier der har fascineret biologer siden Charles Darwin.

Orkidepollinier på bestøvende insekter fanget i rav er en enestående kilde til information om fortidens orkideer og familiens udvikling, men bliver måske let overset af ravsamlere og insektspecialister. De første orkidepollinier i caribisk rav (15-20 Ma) blev beskrevet i 2007 og blev brugt til at kalibrere et ”molecular clock” estimat af familiens alder, der blev anslået til som minimum 76 Ma. Senere mere detaljerede analyser anslår mindst 112 Ma, hvilket er 47 Ma før afslutningen af Kridttiden og dinosaurernes uddøen.

Nærbillede af støvknaplåg (”anther cap”). Et beskadiget pollinium, forbundet til insektet med strenge af klæbemateriale, ses i den øverste halvdel. Den nederst er dækket af lag af indesluttet luft. Målestokken er 170 µm. Pilene viser, hvor pollinierne er fastgjort til insektets ben. Den hvide pil viser, hvor billedet af pollen (indsat øverst til højre, målestok 48 µm) er taget.

Nærbillede af støvknaplåg (”anther cap”). Et beskadiget pollinium, forbundet til insektet med strenge af klæbemateriale, ses i den øverste halvdel. Den nederste er dækket af et lag af indesluttet luft. Målestokken er 170 µm. Pilene viser, hvor pollinierne er fastgjort til insektets ben. Den hvide pil viser, hvor billedet af pollen (indsat øverst til højre, målestok 48 µm) er taget. Foto: G. Poinar Jr

Det aktuelle fund, beskrevet som Succinanthera baltica, er fra den tid, hvor den største underfamilie af orkideer (Epidendroideae, der rummer de fleste af de (overvejende tropiske) arter der findes i dag) begynder at udvikle sig til mange forskellige undergrupper.  De meget små pollinier, der stadig er omsluttet af støvknappens væg, et fænomen, der kaldes ”anther cap retention”,  er noget beskadigede.  Det antyder, at de har været bløde og skrøbelige, som man kender det fra nulevende arter, der regnes for at høre til de basale grene af Epidendroideae-underfamilien.

De er fastklæbet til et bagben af en svampemyg i familien Sciaridae (sørgemyg) i slægten Bradysia, en meget gammel slægt, som også i dag kan transportere pollinier af små orkideer på bagbenene.  Orkidestøvknapper eller pollinier på ben af fossile insekter ligner ikke umiddelbart dele en orkideblomst, hvis man ikke er specialist. Det kan godt tænkes, at der efterhånden dukker flere fund op – måske endda ældre end det aktuelle fund.

Nulevende svampemyg i sørgemygfamilien (Bradysia sp.) med pollinier af en nutids-orkide (Pleurothallis marthae) på det samme ben. (Foto: J. Tupac-Otero, publiceret i Lankasteriana 13: 411(2014).

Nulevende svampemyg i sørgemygfamilien (Bradysia sp.) med pollinier af en nutids-orkide (Pleurothallis marthae) på det samme ben. Foto: J. Tupac-Otero, publiceret i Lankasteriana 13: 411(2014).

Ravsamlere og insektforskere opfordres hermed til at kigge godt efter og kontakte specialister i orkidemorfologi, hvis de finder mistænkelige objekter på insektfossiler!

Læs mere  i Botanical Journal of the Linnean Society