26. april 2017

Udbud af Statens Naturhistoriske Museum

prækvalificeret

Bygningsstyrelsen har netop prækvalificeret tre entreprenørvirksomheder til at bygge det nye naturhistoriske museum i Botanisk Have i København. Museet skal stå færdigt i 2021.

Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Bygningsstyrelsen har på baggrund af de modtagne anmodninger om at byde på
byggeriet af det ca. 30.000 m2 store byggeri i en prækvalifikationsrunde besluttet at indbyde tre entreprenørvirksomheder til at afgive et bud på byggeriet af Statens Naturhistoriske Museum. De tre entreprenører er MT Højgaard, Per Aarsleff og Pihl konsortiet (Pihl & Søn A/S, M.J. Eriksson A/S og LM Byg A/S).

Fristen for at afgive bud er den 30. juni i år. Bygningsstyrelsen forventer derefter at
indgå kontrakten sidst på året. Selve byggeriet, der både omfatter nybyggeri og
ombygning af eksisterende bygninger til udstilling, forskning og undervisning, forventes
at gå i gang i foråret 2018, så rammerne for det nye museum planmæssigt
kan stå klar i 2021.

Efter en tidlig markedsdialog med potentielle samarbejdspartnere har Bygningsstyrelsen
udbudt projektet i hovedentreprise i 'udbud med forhandling'. På basis af et
udviklet projektforslag er projektet budt ud, så der efter modtagelse af tilbud bliver
en forhandlingsrunde med de bydende entreprenører. Efter tildeling af kontrakten
skal den vindende entreprenør sammen med totalrådgiver og bygherre deltage i en
fase med projektoptimering og samprojektering, hvor der vil ske en verificering af
prisen. I forbindelse med samarbejdet er der indført en exit-klausul, der gør det
muligt for både hovedentreprenør, rådgiver og bygherre at trække sig fra samarbejdet.
Klausulen vil kun kunne benyttes umiddelbart efter afslutning af projektoptimeringen
og samprojekteringen.

Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Visualisering af det nye museum. Foto: Bygningsstyrelsen og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Museet er muliggjort af donationer fra VILLUM FONDEN, Det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Herudover bidrager Københavns Universitet og staten til finansieringen.

Statens Naturhistoriske Museum er dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire tidligere museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have.

Udformningen af Statens Naturhistoriske Museum tager udgangspunkt i Botanisk
Haves landskab, og visionen er, at haven efter museets udbygning, fremstår stærkere
og mere helstøbt. Projektets idé er, at der i byens hjerte skabes et museum med
samlingsbaseret forskning og formidling i verdensklasse inden for naturvidenskaben
samtidig med, at hele området løftes, så både Botanisk Have og byen gives en stærkere
karakter og identitet.

Læs mere hos Bygningsstyrelsen.