8. marts 2017

Spor af ulve-DNA fundet på Fyn

Fynsk ulv

Analyser af DNA fra dødfundet rådyr på Fyn tyder på, at det er blevet dræbt af en ulv. Fundet er gjort af frivillige fra Ulvetracking Danmark og efterfølgende analyseret af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Det er første gang, at der i Danmark er fundet ulve-DNA uden for Jylland.

Fra efteråret 2015 begyndte fynboere at kontakte Ulvetracking Danmark, fordi de mente at have set en ulv på Fyn. Ulvetracking er et netværk af frivillige, der arbejder for at dokumentere og udbrede viden om ulv i Danmark. For at undersøge henvendelserne nærmere, tog Ulvetracking til Fyn i foråret 2016. Her fandt man et dødt rådyr med bidsår på halsen. Ulve dræber typisk rådyr med et bid i halsen. Der blev samlet spytprøver fra overfladen af såret og taget en kødprøve fra selve biddet. Det viser sig nu, at spyttet på overfladen stammer fra to forskellige hunde, mens biddet indeholdte tydelige spor af DNA fra ulv.

Billedet viser det rådyr, der blev fundet af Ulvetracking Danmark på Fyn. På halsen ses det bidemærke hvori der er fundet DNA-spor fra ulv (Foto: Ulvetracking Danmark). Tryk her for pressefoto.

Da vi begyndte at få henvendelser om ulv på Fyn, hvor en af vores frivillige er opvokset, valgte vi at tage derover og undersøge udvalgte områder. Som lokale fra Vestjylland har vi oplevet, at en af de første ulve i Danmark dukkede op i vores eget lokalområde. Derfor ved vi, hvor vigtigt det er at hjælpe andre lokale med at dokumentere ulveobservationer, også fordi vi selv har prøvet hvor svært det kan være. Som frivillige, og lokale i områder med ulv, er det netop dialogen med andre lokale vi ønsker. Vi er altid klar til at hjælpe, sammen med en stribe dygtige fagfolk, så nu håber vi på, at endnu flere fynboer vil stå frem med spor og fotos af formodet ulv ”, siger Kim Møller fra Ulvetracking Danmark.

Gentagne analyser fjerner tvivl om resultat

Kødet og spytprøverne blev sendt til undersøgelse hos forskere på Statens Naturhistoriske Museum, som, allerede inden Thy-ulven dukkede op i 2012, har arbejdet med at undersøge ulve-DNA. Museet huser et af verdens bedst udstyrede DNA-laboratorier med international ekspertise i DNA-analyser af vanskelige biologiske prøver.

Fordi fundet er så spektakulært, da det er første danske fund af ulve-DNA uden for Jylland, har vi gentaget DNA-analyserne og gennemgået alle informationer flere gange. Vi har også delt og diskuteret vores resultater med forskere fra Aarhus Universitet. Nu er vi sikre på, at resultatet ikke skyldes en fejl i laboratoriet. Dermed er den mest sandsynlige forklaring på, at vi har fundet DNA-spor fra ulv i biddet, at der har være en ulv på Fyn sidste forår”, forklarer Lektor Anders Johannes Hansen fra Statens Naturhistoriske Museum.

"(...) den mest sandsynlige forklaring på, at vi har fundet DNA-spor fra ulv i biddet, er at der har være en ulv på Fyn sidste forår.

Lektor Anders Johannes Hansen,

Statens Naturhistoriske Museum

Analyser af spyt og væv fra bidemærket viser, at der er spor af ulve-DNA. Dermed tyder det på, at det fynske rådyr er blevet dræbt af en ulv (Foto: Ulvetracking Danmark).  Tryk her for pressefoto.

Statens Naturhistoriske Museum har indtil nu dokumenteret 3 forskellige hanulve i Jylland med DNA-prøver. Det er endnu ikke klart om DNA-sporet fra Fyn matcher en af de tidligere dokumenterede jyske ulve. Forskerne er netop nu i gang med at undersøge dette. Fundet fra Fyn ændrer således ikke de hidtidige udmeldinger, fra Københavns og Århus Universitet, om at der, samlet set, er DNA-dokumentation for ”en håndfuld” ulve i Danmark.

Spørgsmålet er nu, hvordan ulven er kommet til Fyn. En mulighed er selvfølgelig, at ulven er løbet over en af de to broer mellem Jylland og Fyn. En anden mulighed er, at den er svømmet. Ulve er glimrende svømmere, blandt andet fordi de har svømmehud på forpoterne. I naturen er der set eksempler på, at ulve har svømmet op til 13 km. I Nordamerika svømmer ulve regelmæssigt mellem fastlandet og kystnære øer. 

Frivillige spiller en stor rolle for viden om ulv i Danmark 

Fundet af DNA-spor fra ulv på Fyn ligger i forlængelse af tidligere observationer af formodet ulv på Fyn, gjort af lokale folk. Statens Naturhistoriske Museum har igennem årtier haft tradition for at forske og generere viden om danske arter baseret på Citizen Science, hvor frivillige indsamler data.

Fundet viser, hvor vigtige at oplysninger fra offentligheden, samarbejdet med engagerede frivillige, som dem fra Ulvetracking, og forskere er, for at tilvejebringe data om ulvens forekomst og indvandring i Danmark. Viden, der kan danne et robust grundlag for forvaltningen af ulv i Danmark”, konkluderer Professor Carsten Rahbek fra Statens Naturhistoriske Museum.

Kontakt

Kim Møller
Ulvetracking Danmark
Mobil: (+45) 40 89 04 90

Lektor Anders Johannes Hansen
Statens Naturhistoriske Museum / Center for GeoGenetik
Mobil: (+45) 28 75 61 34

Professor Carsten Rahbek
Statens Naturhistoriske Museum / Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: (+45) 40 96 39 67


Videomateriale om ulven

Spor af Ulve-DNA på Fyn

Lektor Anders Johannes Hansen fra Statens Naturhistoriske Museum forklarer hvordan forskerene har analyseret DNA-prøverne fra rådyret på Fyn.

Overflyvning af Fyn (råfilm)

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Overflyvning af området på Fyn hvor det døde rådyr blev fundet af Ulvetracking Danmark ( Filmen, eller dele heraf, må bruges af pressen ved kreditering til Ulvetracking Danmark).

Ulve i Danmark

Læs mere og hold dig opdateret på forskningsbaseret viden om ulve på Statens Naturhistoriske Museums ulve-hjemmeside: www.ulveidanmark.dk.