6. februar 2017

Hvirveldyrenes ældste kendte forfader fundet i Kina

MIKROSKOPISK

Et nyt fund af 540 mio. år gamle, mikroskopiske små fossiler i et særligt geologisk lag fra Tidlig Kambrium i Kina har sat forskerne på sporet af hvirveldyrenes ældste forfader. Vores ældst kendte forfader, som forskerne har navngivet Saccorhytus coronarius, var blot ca. én millimeter lang og tilbragte dagen på sandet havbund, hvor den filtrerede vand og sand for føde med sin store mund. Dyret havde sanseorganer, måske gæller og ikke mindst en nervestreng ned langs ryggen, hvilket placerer den i samme hovedgruppe af dyr, som mennesket og andre hvirveldyr også tilhører, nemlig Deuterostomia.

Tegning af Saccorhytus coronarius sådan som forskerne mener, dyret har set ud for 540 mio. år siden. Foto: Jian Han, Northwest University, China

Tegning af Saccorhytus coronarius sådan som forskerne mener, dyret har set ud for 540 mio. år siden. Foto: Jian Han, Northwest University, China

Deuterostomia er, udover at centralnervesystemet ligger i dyrets ryg, karakteriseret ved, at dens urmund bliver til gat, og der blev dannet en ny mund. Det stemmer godt overens med Saccorhytus coronarius, hvis karakteristisk store mund ifølge forskerne sandsynligvis også fungerede som gat.

Løser Darwins dilemma    

Fundet af Saccorhytus coronarius er ikke kun interessant, fordi det bringer os et stort skridt nærmere hvirveldyrenes ældste forfader – og dermed også menneskets forfader. Det er også interessant, fordi det løser et dilemma, som Charles Darwin selv var opmærksom på, da han udgav sit berømte værk Arternes Oprindelse i 1859. Det har professor Reinhardt Møbjerg Kristensen fra Statens Naturhistoriske Museum netop redegjort for i en artikel i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution.

- Darwin skrev selv i Arternes Oprindelse, at de ældste kendte fossiler var trilobitter, men de var forholdsvis store og meget komplicerede leddyr, hvilket ikke hang ordentligt sammen med hans evolutions teori, forklarer Reinhardt Møbjerg Kristensen og fortsætter:

- Ifølge evolutionsteorien burde de ældste dyr være mindre og væsentligt mere primitive. Det havde Darwin helt ret i, han kunne bare ikke bevise det. Men det kan vi nu. Med fundet af Saccorhytus coronarius og en række andre lignende fund af mikroskopiske dyr fra Kambrium kan vi nu endegyldigt sige, at gåden er løst.

Vi er endnu ældre

Den 540 mio. år gamle Saccorhytus coronarius repræsenterer dog ikke hvirveldyrenes ældste forfader. Det kan forskerne beregne ud fra det molekylære ur, forklarer Reinhardt Møbjerg Kristensen.

- Vores ældste forfædre er endnu ældre. De opstod formentlig i dybhavet for ca. 600 mio. år siden under Snowball Earth, der var en iskold periode, hvor man mener, at hele jorden var dækket af is og sne, men dybhavet var ikke koldere end i dag, siger Reinhardt Mølbjerg Kristensen.


Relaterede artikler:

Nature
Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi

Nature ecology and evolution
Exceptionally preserved Cambrian loriciferans and the early animal invasion of the meiobenthos