6. november 2017

Søhest fundet i Kalundborg Fjord

EKSOTISK FISK

Et sensationelt fund af en søhest i Kalundborg Fjord er netop blevet rapporteret til Fiskeatlasset ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Fisken blev fundet af David Jensen fra Kalundborg, der ledte efter rav i strandkanten. Heldigvis tog David den døde søhest med hjem og har efterfølgende indleveret den på Zoologisk Museum, som er en del af Statens Naturhistoriske Museum.

Foto: Henrik Carl, Fiskeatlasset.

Foto: Henrik Carl, Fiskeatlasset.

- Det er den første dokumenterede søhest fra danske farvande over 50 år, så der er virkelig tale om en sjælden gæst, siger Peter Rask Møller, der er kurator for fiskesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum og fortsætter:

- Vi har sammen med DTU Aqua i mere end ti år kortlagt de danske fisks udbredelse i et projekt kaldet Fiskeatlasset, og søhesten er en af de arter, vi har håbet på ville dukke op. Den har nemlig bredt sig nordpå i Den Engelske Kanal, som er dens nærmeste rigtige levested.

To arter af søheste i Danmark

Der findes to arter af søheste i Nordvesteuropa, og begge er kun med sikkerhed fundet en enkelt gang tidligere i danske farvande. En kortsnudet søhest (Hippocampus hippocampus) blev fundet levende i Svendborgsund i 1952, mens en almindelig søhest (Hippocampus guttulatus) blev fanget ved Faaborg i 1964.

Begge disse er gemt på museet Naturama i Svendborg. I forbindelse med Fiskeatlassets kortlægning er der indrapporteret yderligere fire observationer af søheste, men ingen af disse er dokumenterede med fotos eller lignende, og det vides ikke, hvilke af arterne der var tale om. Den nye søhest fra Kalundborg er en kortsnudet søhest.

- Det er muligt, at den har opholdt sig i vore farvande hele sommeren men er bukket for kulden og er blevet skyllet i land af stormen Ingolf i sidste uge, siger Henrik Carl, der er leder af atlasprojektet.

- For os forskerne er sådan et fund mere være end fiskens vægt i rav, tilføjer han.

Henrik Carl håber, at fundet vil inspirere folk til at holde ekstra godt øje, når de snorkler eller går tur ved stranden og hører også meget gerne fra folk, der tidligere er stødt på søheste herhjemme. Hvis man fanger en levende søhest, skal den genudsættes, da søheste er omfattet af CITES-reglerne for truede arter, men man må meget gerne tage et foto med mobilen først og sende det til Fiskeatlasset på e-mail: fiskeatlas@snm.ku.dk.

Fiskeatlas

Udbredelsen af de danske fisk er siden 2006 blevet kortlagt af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua i forbindelse med det såkaldte Fiskeatlas. Læs mere på  www.fiskeatlas.ku.dk.

Forskerne følger nøje udbredelsen af de enkelte arter, bl.a. ved hjælp af indberetninger fra befolkningen. I 2012 udkom den foreløbige kulmination af kortlægningen af ferskvandsfiskene – en 700 sider stor bog med titlen ”Atlas over danske ferskvandsfisk”.

For tiden arbejdes der på ”Atlas over danske saltvandsfisk”, der bliver et endnu større værk i to bind.

Her vil søhestene få en grundig omtale.