21. november 2017

Gymnasieelever lærer at finde ny malariamedicin i regnskoven

LIVETS TRÆ

Planter har gennem evolutionen udviklet mange avancerede forsvarsstoffer for at undgå at blive spist. Disse forsvarsstoffer kan i nogle tilfælde anvendes som medicin. Et klassisk eksempel er stoffet kinin, der er udvundet af barken fra det sydamerikanske kinabarktræ, og som kan kurere malaria. I flere lande har malaria-parasitten imidlertid udviklet resistens over for kinin, og forskere verden over er nu på jagt efter ny malariamedicin. I dag ved forskerne, at kendte medicinplanterns slægtninge ofte indeholder lignende stoffer, der potentielt kan blive til nye lægemidler. Derfor er slægtskabstræer (fylogenier) forskernes vigtigste redskab i jagten på ny medicin. LIVETS TRÆ er et nyt digitalt undervisningsværktøj udviklet af Statens Naturhistoriske Museum, hvor danske gymnasieelever går i malariaforskernes fodspor. Her skal eleverne ligesom forskerne bygge slægtsskabstræer over regnskovens planter og forsøge at bane vejen for ny malariamedicin.

Screenshot: www.fylogeni.dk

Screenshot: www.fylogeni.dk

Med LIVETS TRÆ kan gymnasieeleverne selv sammenligne planters DNA-sekvenser, undersøge hvordan planterne er beslægtede og diskutere, hvilke arter det er mest relevant at undersøge nærmere for nye stoffer til brug i kampen mod malaria.

- Hvert andet minut dør et barn af malaria. Så det er et alvorligt og højaktuelt emne, vi fokuserer på med LIVETS TRÆ, siger Pernille Hjort, der er formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum og fortsætter:

- Her får eleverne mulighed for at arbejde med ægte forskningsdata og med forskningsspørgsmål, som har tydelige mål og effekt, og det vil helt sikkert være med til at motivere eleverne.

Cinchona andersonii Maldonado. En ny kinabark art opdaget af forskerne i Bolivia. Foto: Nina Rønsted.

Cinchona andersonii Maldonado. En ny kinabark art opdaget af forskerne i Bolivia. Foto: Nina Rønsted.

LIVETS TRÆ bygger på forskning

Professor og kurator Nina Rønsted fra Statens Naturhistoriske Museum er en af de forskere, der til dagligt er på jagt efter ny malariamedicin. Hun har været med til at udvikle LIVETS TRÆ og glæder sig over, at danske gymnasieelever nu bogstaveligt talt kan kigge forskerne over skulderne og lære, hvordan man finder ny malariamedicin i regnskoven.

- Planter er historisk set den vigtigste kilde til medicin, og i dag kommer mere end halvdelen af al ny medicin fra planter. Derfor er det også utrolig relevant for eleverne at se nærmere på planternes slægtskab, og hvordan slægtskabet kan bruges som et skattekort, der kan vise vejen til de planter, hvor der er størst chance for at finde nye medicinske stoffer, siger Nina Rønsted og tilføjer:

Bjergregnskov i Bolivia. Bolivia er et af de lande i Sydamerika, som forskerne har indsamlet planter fra. Foto: Nina Rønsted.

Bjergregnskov i Bolivia. Bolivia er et af de lande i Sydamerika, som forskerne har indsamlet planter fra. Foto: Nina Rønsted.

- Som forsker er jeg interesseret i at bruge planternes slægtskab som en genvej til at finde nye lægemidler. Ved at sammenholde planternes slægtskab med bl.a. lokal viden om, hvordan planterne traditionelt er blevet brugt som lægemiddel, og med viden om de stoffer, vi ved, de indeholder, får vi samlet set en systematisk måde, vi kan udvælge, hvilke af de endnu ikke undersøgte plantearter, det er mest interessant at fokusere på. Og det er denne systematiske tankegang, eleverne skal lære.

Evolutionsundervisning i gymnasiet

LIVETS TRÆ består af en dokumentarfilm, et onlineværktøj og understøttende materiale, der gratis kan downloades. Undervisningsmateriale er skruet således sammen, at det styrker de kompetencer, som Undervisningsministeriet ønsker at fremme i biologiundervisningen i gymnasiet, bl.a. sammenligning og analyse af DNA-sekvenser til belysning af evolutionære forhold.

- Evolutionsundervisningen i gymnasiet tager ofte udgangspunkt i slægtskabstræer, som andre har frembragt, og det fremgår ikke, hvordan slægtskabstræerne er blevet til. Ved at eleverne selv bygger deres egne slægtskabstræer, forstår de meget bedre, hvordan de skal aflæses og ikke mindst, hvordan de kan anvendes, siger Pernille Hjort.

 
Besøg LIVETS TRÆ
www.fylogeni.dk

PC og Mac
LIVETS TRÆ er udviklet til PC og Mac, så eleverne kan sidde med deres egne bærbare computere og sammenligne DNA-sekvenserne.

Dansk og Engelsk
LIVETS TRÆ udkommer i første omgang på dansk. Dokumentarfilmen er på engelsk, og senere kommer der også en engelsk udgave af værktøjet.