30. januar 2017

Nyt forskningssamarbejde skal undersøge klimaets effekt på sneglebårne parasitter

Parasitforskning

Ny forskningsplatform skal belyse hvordan klimaforandringer påvirker spredningen af ferskvandssnegle og deres sygdomsfremkaldende parasitter. Platformen er baseret på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet, og skal danne rammen for et samarbejde mellem forskningsgrupper i Danmark og udlandet. Pengene kommer fra Knud Højgaards Fond, der har givet et legat på 2,4 mio. DKK over de næste 3 år.

I januar 2017 åbner den danskbaserede ”Forskningsplatform for Sygdomsøkologi, Sundhed og Klima”. Lederen af platformen bliver Adjunkt Anna-Sofie Stensgaard fra Center for Makroøkologi, Evolution og KlimaStatens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Ferskvandssnegle af arten Galba truncatula, indsamlet i Dyrehaven Nord for København. Arten antages at være den primære mellemvært for en af de snegle-overførte parasitter, lever-ikten Fasciola hepatica, der er et stigende problem i Europa (Foto: A.-S. Stensgaard).

Knud Højgaards Fond har bevilliget et legat på 2,4 mio. DKK over de næste tre år. Pengene skal bruges til at belyse hvordan globale klima- og miljøforandringer påvirker spredningen af sygdomme fra parasitter, der lever i ferskvandssnegle.

Baggrunden er, at der i de sidste årtier i Europa, og andre tempererede egne, er sket en stigning i tilfælde og spredning af parasitiske infektioner, der overføres til mennesker eller andre pattedyr via ferskvandssnegle. Sneglene, og dermed deres parasitter, kan kun leve i områder, hvor klimaet tillader det. Derfor mener forskerne, at globale klimaforandringer er en af de forklarende faktorer for den øgede smitte. Adjunkt Anna-Sofie Stensgaard forklarer,

Det er nærliggende, at klimaforandringer, der blandt andet betyder stigende vintertemperaturer og ændrede nedbørsmønstre på vores breddegrader, påvirker smittespredningen. Det kan nemlig forlænge smitteperioden og skabe flere egnede levesteder for sneglene, der fungerer som mellemværter. I dag ved vi dog reelt meget lidt om hvordan klimaforandringer påvirker snegle og deres parasitter. Derfor glæder jeg mig meget over denne mulighed, som på sigt skal give os grundlæggende forståelse og viden, der er helt nødvendig for at kunne forudsige hvor, og i hvilket omfang, disse sygdomme vil være et problem i et fremtidigt klima”.

Naturhistoriske samlinger kan være med til at give svar om fremtidens sygdomme

For at blive klogere på de smittespredende snegle, skal forskerne blandt andet indsamle og analysere data om snegle og parasitternes udbredelse, både i dag og historisk set. Den viden kommer dels fra Statens Naturhistoriske Museum, som har en unik samling af ferskvandssnegle. Samlingen rummer vigtig viden om sneglenes udbredelse og artssammensætninger i de sidste mere end hundrede år.

Ferskvandssnegle af arten Galba truncatula, fra Statens Naturhistoriske Museums historiske samling. Dens præcise udbredelse i Danmark kendes ikke, ligesom det ikke vides med sikkerhed om den er den eneste mellemvært for parasitter (Foto: A.S. Stensgaard).

Fokus er, i de første 3 år af projektperioden, de snegle og parasitter, der findes i Danmark. Målet er i sidste ende at forudsige klimaforandringers effekt, ikke bare på sneglebårne parasitter, men også på andre klimafølsomme vektorbårne sygdomme. Leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima Professor Carsten Rahbek, udtaler,

I øjeblikket ser vi en global stigning i spredning og indvirkning af sygdomme, der er uden fortilfælde. Utroligt nok ved vi meget lidt om, hvad der driver denne udvikling, herunder udbredelsen af de vektorer, mellemværter og værter, der spreder sygdommene eller hvilken rolle klimaet spiller. Med bevillingen fra Knud Højgaards Fond, kan vi nu begynde at udfylde hullerne i vores viden for de sneglebårne sygdomme. Da Danmark har en lang tradition og international stærk position inden for forskning i ferskvandssnegles diversitet, økologi og biologi samt dennes betydning for sneglebårne sygdomme, er det et oplagt sted at starte”.

Kontakt

Adjunkt Anna-Sofie Stensgaard
Mobil: (+45) 26 29 76 50
e-mail:asstensgaard@snm.ku.dk