23. januar 2017

17 mio. kr. til forskning i fugle i øsamfund og biodiversiteten i underjordiske habitater

BEVILLINGER

To forskere fra Statens Naturhistoriske Museum har fået tilsammen 17 millioner kr. af VILLUM FONDEN til forskning i fugle i øsamfund og biodiversiteten i underjordiske habitater.


Knud Andreas Jønsson

Adjunkt
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet

Projekt: Spredning, differentiering og artsdannelse af fugle i øsamfund

Den overvældende mangfoldighed og fordeling af liv omkring os har forundret videnskabsfolk i århundreder. Dette projekt vil bestemme, hvordan bestande af fugle spredes og differentieres, og hvordan nye arter opstår og tilpasser sig til at danne de fuglesamfund, vi ser på Jorden. Forståelsen for de processer, der styrer biodiversitet, har afgørende betydning for at kunne vurdere klimaændringernes indvirkning på livets mangfoldighed. Bevillingen vil finansiere to ph.d.-studerende, feltarbejde, DNA-sekventering og satellitsendere.

Bevilling: 10 mio. kr.

Ana Sofia Reboleira
Postdoc
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet

Projekt: HiddenRisk – udforskning af menneskelige aktiviteters påvirkning af biodiversiteten i underjordiske habitater

Manglen på lys i det underjordiske miljø har givet anledning til et ejendommelig økosystem sammensat af arter, der har tilpasset sig dette særlige miljø. Dette projekt vil undersøge effekten af menneskeskabte forstyrrelser i de underjordiske økosystemer. Det skal tilvejebringe det første, globale perspektiv på, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker den stort set ukendte og ekstremt skrøbelig underjordisk biodiversitet på vores planet. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende, en postdoc samt indkøb af nyt udstyr.

Bevilling: 7 mio. kr.