29. september 2016

Arter i menneskepåvirkede områder i større fare for at uddø

Genetisk diversitet

Menneskelig aktivitet har allerede transformeret jordens overflade. Nu ser det ud til også at have reduceret genetisk diversitet hos dyr i stærkt menneskepåvirkede regioner. Lav genetisk diversitet medfører større risiko for at uddø. Opdagelsen, som bliver offentliggjort i Science i dag, er gjort af forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Pattedyr og padder, som lever i menneskepåvirkede områder, er dårligst til at tilpasse sig forandringer i deres leveområder. Et nyt studie, som bliver offentliggjort i Science i dag, viser en lavere genetisk diversitet hos dyr, der lever i områder med stor menneskelig påvirkning. Førsteforfatter og post Doc Andreia Miraldo, fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, forklarer,

“At have genetisk variation i en population betyder, at mens nogle individer bukker under for forandringer i deres leveområder, såsom højere temperaturer, er andre individer i stand til at overleve fordi de, genetisk set, er anderledes. Derfor er arternes genetiske variation afgørende for deres chancer for at overleve i en verden, der i stigende grad påvirkes af mennesker, eksempelvis i form af klimaforandringer”.

Pattedyr der lever i tropiske egne, som den rødmavede lemur, har højere genetisk diversitet end dyr i områder med stor menneskelig påvirkning. (Foto: Andreia Miralso). Pressefoto.

Troperne er hotspots for biodiversitet

I jordens tropiske egne findes der ikke bare det højeste antal forskellige arter, det viser sig nu, at de også rummer den højeste koncentration af genetisk diversitet. Det nye studie viser, at mens troperne udgør hotspots for genetisk variation, falder den når man bevæger sig mod polarområderne.  Seniorforsker og associerede professor David Nogués-Bravo, uddyber,

Vores resultater gør det helt klart, at troperne virkelig er de vigtigste områder for biodiversitet på alle niveauer, lige meget om vi kigger på mikroskopiske gener eller store komplekse økosystemer. Derimod kan vi konstatere, at der er meget lave niveauer af genetisk variation i Vesteuropa når vi kiggede på padder som frøer og salamandere. Det tyder på, at menneskers kraftige påvirkning af naturen i denne del af verden har haft omkostninger for den genetiske diversitet. Det efterlader arter i Vesteuropa, og lignede områder med stor menneskelig påvirkning, ekstra sårbare overfor forandringer, fordi lav genetisk variation medfører øget risiko for at uddø”.

Første globale kort over genetisk diversitet

Forskerne bag studiet analyserede mere end 90 tusinde genetiske sekvenser fra padder og landlevende pattedyr. Ved at forbinde geografiske koordinater til hver sekvens, var forskeren i stand til at beregne genetisk diversitet for flere hundrede lokaliteter i hele verden.  På den måde kunne forskerne, for første gang nogensinde, lave et kort over fordelingen af genetisk diversitet på jorden.

kort

Forskerne var i stand til, for første gang nogensinde, at lave et kort over fordelingen af genetisk diversitet på jorden. Pressefoto.

Vi er nu i en meget stærkere position til at undersøge hvilke forhold, der har ført til den enorme biodiversitet i troperne. Dermed er vi også et skridt nærmere på at opklare et af de virkelig store spørgsmål - hvordan biodiversitet fordeler sig på jorden”, slutter Andreia Miraldo.

Klik her for at læse artiklen

Kontaktinformationer

Andreia Miraldo
Mobil:           (+45) 50 23 99 43

Mail:             andreia.miraldo@snm.ku.dk
(Interviewsprog: Engelsk og Portugisisk) 

David Nogués-Bravo
Mobil:           (+45) 27 47 93 99 (Kun via WhatsApp)
Mail:             dnogues@snm.ku.dk
(Interviewsprog: Engelsk og Spansk)

Emner