22. september 2016

Anders Anker Bjørk modtager pris for excellent ph.d.-projekt

PRIS

Fredag den 16. september modtog Anders Anker Bjørk fra Statens Naturhistoriske Museum en pris for et exceptionelt excellent ph.d.-projekt. Det skete i forbindelse med Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets årlige ph.d.-afslutningsceremoni. Anders Anker Bjørk udførte sin ph.d. med titlen “Expanding Greenland’s Glacial Record” på museet med professor Kurt Kjær som hovedvejleder. Afhandlingen blev forsvaret november 2015.

Anders Anker Bjørk har brugt de sidste tre år på at undersøge de grønlandske ismassers historie. Projektet er interessant, da megen af vores viden om klimaændringernes effekt på isen bygger på data indsamlet i løbet af de seneste 20 år. Det gør Anders’ projekt op med, da han har inddraget geologisk og historisk data for at finde ud af, hvordan isen har reageret på tidligere tiders klimaudsving.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum.

- Det er vildt interessant at gå tilbage i tiden – med billeder fra de gamle ekspeditioner og med prøver fra felten kan vi sige noget om, hvor isen har stået, og hvornår den er vokset og smeltet tilbage. Når vi inddrager historisk viden og materiale i tolkningen af de nyeste højteknologiske data, kommer vi ofte et skridt videre, end hvad der ellers kunne lade sig gøre, og det er super spændende at være med til, siger Anders Anker Bjørk og tilføjer:

- Jeg har været heldig at komme ind i en super god gruppe – og det hører også med til historien, at ingen kan lave sådanne studier alene, derfor er gode kolleger og internationale samarbejdspartnere essentielle for at gøre de store opdagelser, som vi har gjort.”

I indstillingen til prisen stod der bl.a.:

Kvaliteten af Anders’ arbejde er excellent, og hans inddragelse af samlingsdata i moderne forskning er unik og har resulteret i et bedre udgangspunkt for forudsigelse af fremtidens havspejlsstigninger. Hans artikler er blevet publiceret i de mest anerkendte internationale tidsskrifter og bliver allerede hyppigt citeret. Anders har i forbindelse med ph.d.-forløbet skabt kontakt til flere internationale topforskere og institutioner og kombineret med hans utrættelige tilgang til undervisning og vejledning, og et umiddelbart talent for populær formidling af sin forskning, er Anders utvivlsomt en af Danmarks nye excellente forskere. Bedømmelsesudvalget har vurderet, at Anders Anker Bjørks afhandling er i toppen af niveauet for en ph.d.-afhandling i Danmark.

Anders Anker Bjørk fortsætter sin forskerkarriere som postdoc hos professor Kurt Kjær i sektionen for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum og skal i den forbindelse tilbringe de næste to år ved University of California og hos NASA JPL, hvor han fortsætter undersøgelserne af Indlandsisen.

Det er andet år i træk, at en ph.d.-studerende fra Statens Naturhistoriske Museum modtager en pris for et exceptionelt excellent ph.d.-projekt. Sidste års modtager var Kristine Bohmann