29. juni 2016

Nyt bevis for sjællandsk odder

VILDTKAMERA

Odderbestanden i Jylland har været i fremgang i mange år efter nær udryddelse tilbage i 1980’erne. Til gengæld har der været tvivl om tilstedeværelsen af en bestand på Sjælland. Efter et års overvågning med vildtkamera i Naturpark Åmosen på Vestsjælland er det nu lykkedes et hold forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, at filme en sjællandsk odder.

Den nyere historie om den sjællandske odder er yderst mager. Vi skal tilbage til 1971 for at finde et ”levende” bevis på en odder fra Sjælland, hvor en død odder fra Arresø blev indleveret til Zoologisk Museum i København. Yderligere beviser dukkede først op igen i 1995 og 2006, hvor man fandt henholdsvis to og otte ekskrementer, som blev bestemt til odderlorte vha. DNA-analyser. Få andre mulige odder-ekskrementer er fundet i mellemtiden, bl.a. fra Åmosen, men lortenes ejermænd er aldrig blevet fundet.

Knap 10 år senere, i juni måned 2015, udsatte Danmarks Naturfredningsforening tre jyske oddere i Vestsjælland for at få flere oddere i den østdanske natur. Siden da har ingen dog set beviser for, at der stadig lever oddere på Sjælland. Før nu.  

Vildtkamera. Foto: Peter Rask Møller.

Vildtkamera. Foto: Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum.

- For et år siden satte vi ti vildtkameraer op i Naturpark Åmosen, hvor der tilbage i 2006 blev fundet odderlorte. Men efter et år uden held var vi ved at give op, siger lektor Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum og uddyber:

- Kameraerne skulle egentlig pilles ned i maj 2016 og flyttes til andre områder, men i sidste øjeblik besluttede vi at give Åmosen en sidste chance hen over sommeren. Og minsandten om der ikke blandt de 2.246 videoer, som vi hentede i forrige uge, gemte sig to korte videoer-sekvenser med en flot odder. Den luntede forbi kameraet kl 02.01 om natten d. 28. maj og igen to timer senere.

Jysk eller sjællandsk odder?

Opdagelsen af den sjællandske odder rejser flere spørgsmål.

- Det er en stor belønning efter et års arbejde, at vi nu har det endelige bevis for, at der stadig lever oddere på Sjælland. Men opdagelsen rejser også en række nye spørgsmål, siger adjunkt Morten Tange Olsen fra Statens Naturhistoriske Museum, der sammen med kollegaen Peter har ledet projektet.

Morten Tange Olsen uddyber:

Udstoppet odder. Foto Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.

Udstoppet odder. Foto Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.

- Vi kan ikke udelukke, at vores optagelser viser en ægte, sjællandsk odder, men det er måske mere sandsynligt, at vi har filmet en af de tre oddere, der blev udsat for cirka et år siden, og som har levet i den sjællandske natur i et år og har fundet frem til et af de bedste odderlevesteder på Sjælland. Vi ved heller ikke, om den observerede odder har etableret sig i området, eller kom den bare forbi? Eller om der er flere oddere i området. Det skal vi nu undersøge nærmere.

Samarbejdsprojekt

Overvågningen med vildtkameraer sker i et samarbejde mellem forskere og studerende fra Københavns Universitet, Naturstyrelsen Vestsjælland og lokale lodsejere og har bl.a. til formål at undersøge, om der stadig er en lille bestand af oddere i området. Vildtkameraer giver mulighed for at følge dyrelivet over en lang periode, ikke mindst om natten hvor de fleste pattedyr er aktive. Odderen spiser bl.a. padder, fugle og insekter.

Kontakt

Peter Rask Møller
Lektor og kurator for fisk og krybdyr
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: pdrmoller@snm.ku.dk
Mobil: +45 20 11 66 43

Morten Tange Olsen
Adjunkt og kurator for havpattedyr
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: morten.olsen@snm.ku.dk
Mobil: 42 66 15 25