20. maj 2016

Niels Bohr Professorat til Matthew Collins

Bevilling

Danmarks Grundforskningsfond investerer 200 millioner kroner i syv nye Niels Bohr Professorater. Et af dem går til professor Matthew Collins, der bliver en del af Statens Naturhistoriske Museum.

Danmarks Grundforskningsfond har netop truffet afgørelse om udmøntning af sit Niels Bohr Professor program. Niels Bohr programmet er sat i verden med det klare formål at berige danske forskningsmiljøer med førsteklasses forskere fra udlandet. Det gælder fremragende udenlandske forskere, og programmet er også en mulighed for at knytte nogle af de enestående danske forskere, der har valgt en forskningskarriere i udlandet tættere til danske forskningsmiljøer.

En af de syv nye Niels Bohr Professorater går til Matthew Collins fra University of York, der framover bliver en del af Statens Naturhistoriske Museum.

Bevilling: 31 millioner kroner.

Projekt: Understanding and exploiting the survival of ancient proteins (PROTEIOS)

Værtsprofessor: Tom Gilbert

Fysiske miljøer

Om bevillingerne siger professor Liselotte Højgaard, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse:

- I dag kan danske forskere samarbejde med folk og forskningsmiljøer alle steder i verden via digitale medier, og det er vores erfaring, at effekten af det internationale samarbejde øges markant, når det etableres som fysiske miljøer. Det bringer videnskaben videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i. Det er dette potentiale, vi styrker med Niels Bohr programmet


Læs mere.

Emner