11. maj 2016

Lokalplan vedtaget for det nye Statens Naturhistoriske Museum

NYT NATURHISTORISK MUSEUM

Lokalplanen for det nye Statens Naturhistoriske Museum ved Botanisk Have blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. Det nye naturhistoriske nationalmuseum samler Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum i ét museum i international topklasse.

"Vi bliver ét samlet museum i Botanisk Have. Det bliver et sted, hvor den tværvidenskabelige forskning får de optimale rammer, og hvor publikum kan vælge imellem en hyggelig gåtur i haven, et visit i det smukke, victorianske Palmehus, et besøg på det gamle Geologisk Museum eller en opdagelsesrejse ind i det nye, store museumsbyggeri, som vi snart vil se rejse sig i hjørnet af Botanisk Have.

Peter C. Kjærgaard

Museumsdirektør

Statens Naturhistoriske Museum er nationalmuseum for naturhistorien i Danmark og har ansvaret for forvaltningen af de nationale naturhistoriske samlinger og den tilknyttede forskning og formidling. Samlingerne udgør museets absolutte kerne. De omfatter ca. 14 mio. genstande indsamlet gennem 400 år, med bl.a. skind, skeletter, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler, mineraler, meteoritter og meget mere fra hele verden.

Hertil kommer de levende samlinger i Botanisk Have, der omfatter ca. 12.000 forskellige plantearter, såsom orkideer, kaktus, kødædende planter og eksotiske træarter. Museet rummer således dokumentation for de ændringer af vores natur, der accelererede under industrialiseringen fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag, hvor vi begynder at mærke de menneskeskabte globale klimaændringer.

Det nye museum

Danmarks nye naturhistoriske nationalmuseum skal ligge i Botanisk Have i hjertet af København, hvor Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum samles i ét museum i international topklasse. Det betyder bl.a., at museets store samlinger i de kommende år skal  flyttes til nye, permanente samlingsfaciliteter. Det bliver en stor opgave, men det er det hele værd.

Ved at samle zoologien, geologien og botanikken i ét museum skaber vi et sted, hvor vores forskere langt bedre kan bryde de gamle faggrænser og skabe nye, store forskningsresultater. Det nye museum vil også styrke rekrutteringen til naturvidenskaben markant, idet vi får et sted, hvor der er plads til langt flere skole- og gymnasieelever end i dag. Det bliver et unikt udstillingsvindue for naturvidenskaben og naturhistorien, hvor vi kan fremvise den seneste forskning og komme i dialog med børn, unge og voksne fra hele landet.

Referat

Referatet fra mødet i Borgerrepræsentationen kan læses her

Kontakt

Rikke Mørch
Kommunikationschef
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: rsm@snm.ku.dk
Mobil: +45 30 50 66 21