20. april 2016

Kongeørn krydser tysk grænse og vender hjem til Danmark

Rovfugle

En danskfødt kongeørn er netop vendt tilbage til Danmark efter et vinterophold i Nordtyskland. Med kun en håndfuld ynglende kongeørne i Danmark tæller hver en fugl i overlevelsen af bestanden. Den unge fugl er udstyret med en GPS-sender, som gør det muligt for forskere – og alle andre - at følge dens færden.

Den unge kongeørn er navngivet Høstemark efter sit fødested i Nordjylland, som den forlod i oktober 2015. Herefter fløj den stik syd gennem Jylland og har udforsket Slesvig-Holsten i vintermånederne. Nu er den på vej tilbage nordpå og har netop passeret Åbenrå i Sønderjylland.

Kongeørnen fra Høstemark

Her ses kongeørnen fra Høstemark, da den var ca. fem uger gammel. Hent pressefoto. Kreditering: Anders Tøttrup

Den er en af tre kongeørneunger, som forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet følger på tætteste hold ved hjælp af GPS-sendere. 

 - Vi ved, at der fødes kongeørne i Danmark hvert år, men ikke hvor de forsvinder hen og hvorfor. Den danske bestand er ikke vokset siden 1998, så det er et rigtig positivt tegn, at vi nu ser en ungfugl vende tilbage. Ved hjælp af GPS-senderne kan vi se, hvilke områder ungfuglene søger til, og hvordan de udnytter landskabet. Den viden kan vi så give videre til naturforvaltere såvel som alle interesserede danskere, der vil følge med i kongeørnenes liv, fortæller lektor Anders Tøttrup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima under Statens Naturhistoriske Museum.

Kongeørnen, som repræsenterer Danmarks næststørste rovfugl, er et år gammel, og forskerne forventer ikke, at den vil slå sig ned og yngle før treårsalderen. Indtil da, undersøger forskerne kongeørnenes adfærd i landskabet.

- På de individer vi følger, kan vi se, at de ikke bevæger sig særlig langt omkring om vinteren. De opsøger naturområder og bruger kort tid på transport imellem dem. Selv små skovområder virker tiltrækkende for fuglene til overnatning, mens vådområder i landbrugslandet opsøges i dagtimerne højst sandsynligt for at finde føde, fortæller Anders Tøttrup om de foreløbige resultater, der er blevet til med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond.

Hun-fugl følger måske trop

Mens han-fuglen Høstemark nu er tilbage i dansk luftrum, er en danskfødt hun-kongeørn fra Tofte Skov endnu ikke vendt tilbage fra sit vinterophold i Nordtyskland.

Kongeørn fotograferet i Lille Vildmose i 2015. Kreditering: Anders Tøttrup

- De to fugle fløj fra yngleområderne på samme dag i oktober og ankom cirka samtidigt til Nordtyskland sidste år, dog ad meget forskellige veje, så det er meget muligt, at vi også ser hende trække nordpå inden for kort tid, siger Anders Tøttrup.

Den tredje kongeørn, som blev udstyret med en GPS-sender i 2015 har kun leveret ganske få data til projektet. Den er dog set flere gange i nærheden af sit fødested i Nordjylland, hvor den har overvintret. Dens færden fremgår ikke af det offentlige kort.

Kontakt

Lektor Anders Tøttrup
Mobil: 51826988
Email: aptottrup@snm.ku.dk