27. april 2016

Grønlandsk mudder skal sikre verdens fødevareforsyning

GLETSJER-MEL

Et nyt forskningsprojekt ledet af professor Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, skal undersøge, om ”gletsjer-mel” fra Grønland kan revitalisere udpint jord, hindre skovafbrændinger i troperne og samtidig skabe nye job i Grønland. Forskningsprojektet som løber over 3 år er netop blevet støttet med 5 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Den grønlandske indlandsis bevæger sig støt og roligt hen over enorme afstande. I processen knuses og slibes den underliggende klippegrund til et fint pulver, kaldet gletsjer-mel, som med smeltevandet føres til søer og fjorde, hvor det aflejres som mudder. Gennem de seneste årtusinder er der afsat kolossale mængder af dette fine mudder langs Grønlands kyster – og der bliver ved med at komme mere.

I modsætning til mange af Grønlands øvrige råstoffer, dannes der hele tiden nyt materiale, som kan udnyttes uden fare for forurening af miljøet. Der er aldrig nogen, der har undersøgt, om gletsjer-melet er en interessant ressource, som vi kan bruge til noget, siger professor Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum.

Det laves der nu om på. Et nyt samarbejde mellem planteforskere, jordeksperter, geologer og erhvervsliv i Grønland og Danmark og med tråde så langt som til forskere i Brasilien skal nu undersøge og afdække gletsjer-melets potentiale. Den optimistiske og opmuntrende forudsigelse lyder, at der er tale om en hidtil overset naturlig ressource, der har potentiale som grundlag for nye erhverv i Grønland, og som kan bidrage til at løse problemer for resten af verden.

Foto: Minik Rosing

Undgå afbrænding af regnskov

Gletsjer-melet indeholder en række essentielle næringssalte i et mængdeforhold, som planter kræver. Forskerne er allerede nu i gang med at undersøge hvor effektivt planter kan udnytte næringsstofferne

- De næringssalte der findes i melet mangler i tropisk jord. Det er årsagen til, at der hvert år afbrændes store arealer tropisk regnskov, for at den lille smule næring der findes i træerne kan frigives til den udpinte jord. Har vi ret i vores antagelser om gletsjermelets egenskaber, vil man kunne undgå at skulle afbrænde regnskov, fordi jorden i stedet kan gødes med vores grønlandske mudder, siger Minik Rosing.

Verdens fødevaresikkerhed

Jordens befolkningstal er stigende, og derfor skal verdens fødevareproduktion øges betydeligt i de kommende år, hvis alle mennesker skal brødfødes. Det er en stor udfordring, som betyder en mere intensiv dyrkning af jorden.

- En af de største kriser, verden står overfor, er fødevaresikkerhed: At kunne sikre føde nok til en voksende befolkning. Vi ved, at tropisk jord er fattig på mineraler og næringsstoffer, og det forårsager fødevaremangel og fejlernæring. Vi håber og tror, at vi med dette projekt kan bidrage til at løse dette globale problem, siger Minik Rosing, og tilføjer:

Og som en ekstra bonus kan vi samtidig vise Grønlands relevans for resten af verden.

Stenmel. Foto: Minik Rosing.

CO2-neutral

De foreløbige beregninger viser, at gletsjer-melet kan udvindes og transporteres bæredygtigt og altså uden at forøge CO2-udledninger til atmosfæren. Projektet er dog endnu i opstartsfasen, og forskerne mangler fortsat at undersøge og besvare en række spørgsmål om gletsjermelets effekter og økologiske såvel som økonomiske bæredygtighed.  

Projektet er forankret på Statens Naturhistorisk Museum, men det involverer forskere fra Institut for Plante-og Miljøvidenskab og Institut for Nano-Science på Københavns Universitet samt forskere fra Landbrugsforskningsinstitutionen Embrapa og Sao Paulo University i Brasilien. I Grønland udføres projektet i et tæt samarbejde med den grønlandske virksomhed Usisaat samt GEUS i Nuuk.

Læs mere på www.greenlandperspective.dk

Emner