31. oktober 2016

Fossiler afslører forestående rokade af Jordens plantearter

Planteliv

Forskere forudser store forandringer i Jordens plantesamfund indenfor få årtier. Fossil-fund viser, at klimaforandringer får planter til at flytte sig markant. Studiet, der er ledet af forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, bliver offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature, i dag.

Vi kan endnu ikke rejse fysisk i tid, men ældgamle fossiler kan – ligesom tidsmaskiner – give os viden om fortiden og svar om fremtiden.

Miguel Ángel García

I 2050 vil den europæiske bøg (Fagus Sylvatica) formentlig være forsvundet fra Spanien, som i dag er dens sydligste leveområde i Europa. Til gengæld forventes den at brede sig endnu længere nordpå i de skandinaviske lande - på grund af klimaforandringer.

Fossiler viser, at tidligere tiders klimaforandringer har enorm indflydelse på planters udbredelse. Pressefoto.

I et nyt studie, der bliver offentliggjort i Nature i dag, har forskere brugt forstenet pollen til at undersøge, hvordan Jordens planter vil reagere på klimaforandringer. Forskerne bag studiet forudser gennemgribende forandringer i udbredelsen af Jordens plantearter. Førsteforfatter på studiet, Professor David Nogués-Bravo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Naturhistorisk Museum i København, siger,

“Overraskende viser vores studie, at der kommer et kæmpe skift i sammensætningen af de planter, som i dag findes eksempelvis i skove og på enge. Ændringerne vil ske allerede i midten af dette århundrede. Det betyder, at vores egne børn og børnebørn kommer til at opleve markant anderledes landskaber, i forhold til dem vi kender i dag. De vil opleve, at arter, der er velkendte i dag, er forvundet, mens andre er dukket op på steder, hvor de ikke tidligere har været”.

På tærsklen til en global omstrukturering

Forudsigelsen er baseret på registreringer af forstenet pollen, der stammer fra planter, som levede i perioden fra 20.000 år siden til i dag. I denne periode smeltede meget af jordens is og temperaturen steg 4 til 5 grader, ligesom de temperaturstigninger vi forventer i dette århundrede. Professor Jack Williams fra Wisconsin-Madison Universitet, medforfatter på studiet, uddyber,

“Fossilerne giver os virkelige registreringer af hvordan arter reagerer på klimaforandringer. Vi kan se, at økosystemer forandrede sig under tidligere perioder med klimaforandringer, både på landjorden og i vandet. Det skete på tværs af regioner og vi forventer derfor, at se lignende markante ændringer i plantesamfund over hele Jordkloden”.

Biologiske arkiver giver svar om fremtidens bevaringsindsats

Registreringerne af pollen, som blev brugt i studiet, udgjorde 100 europæiske plantearter fra 546 forskellige steder og 87 Nordamerikanske plantearter fra 527 steder.

Figuren viser ændringerne i pollens udbredelse i Nordamerika og Europa.

Figuren viser ændringerne i pollens udbredelse i Nordamerika og Europa. Fuld figur.

(Nogues-Bravo et al., 2016).

Studiet viser, at en tredjedel af Nordamerikas og mere end halvdelen af Europas plantearter kan forventes at få øget trusselstatus på grund af klimaforandringer. Centrale Nordamerika og Sydeuropa, som de mest udsatte regioner.

“Resultaterne af vores studie, som er baseret på forhistoriske data, tydeliggør vigtigheden af biologiske arkiver. Arkiver som dem, der findes på Naturhistoriske Museer, i Botaniske haver og internetbaserede databaser. De giver os viden om hvordan vi bør tilrettelægge indsatsen for at bevare biodiversitet - i dag of for fremtiden” konkluderer Professor Carsten Rahbek, seniorforfatter til artiklen.

Læs studiet

Kontaktinformation

Professor David Nogués-Bravo
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil:                (+45) 27 47 93 99 (Kun via WhatsApp)

Dr. Jack Williams
Wisconsin-Madison Universitet
Telefon:             (+1) (608) 265-5537

Professor Carsten Rahbek
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil:                (+45) 40 96 39 67

Emner