22. november 2016

Danmarks naturhistoriske museer indgår nyt digitaliseringssamarbejde

DIGITAL INFRASTRUKTUR

Danmarks otte naturhistoriske museer har netop indgået et nyt digitaliseringssamarbejde. Samarbejdet bygger på en fælles aftale om at bruge det anerkendte samlingsdatabasesystemet Specify, der er et open source-program. Dermed er infrastrukturen for den fremtidige digitale forvaltning af Danmarks naturhistoriske samlinger nu på plads.

Vådpræparat fra magasinerne på Zoologisk Museum. Foto: Jens Astrup, Statens Naturhistoriske Museum.

Vådpræparat fra magasinerne på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Jens Astrup, Statens Naturhistoriske Museum.

Danmarks naturhistoriske museer huser millionvis af skeletter, dyr i sprit, insekter på nål, planter på herbarieark, fossiler, mineraler, meteoritter og meget mere fra Danmark og resten af verden. Hver genstand er vidnesbyrd om naturens tilstand på et givet sted til en given tid. Tilsammen dokumenterer samlingerne livets mangfoldighed og udvikling på Jorden og danner således grundlaget for museernes formidlings-, uddannelses- og forskningsaktiviteter. De fysiske samlinger kan studeres i museernes magasiner og udstillinger, men det er kun en meget lille del af samlingerne, under to procent, der i dag er digitaliseret og dermed gjort bredt tilgængelige.

- Det er et langsommeligt og krævende arbejde, men der er ingen tvivl om, at digitaliseringen vil kunne revolutionere brugen af museernes samlinger til gavn for forskning og samfund. Derfor er det nye digitaliseringsarbejde utrolig vigtigt. Det er den digitale infrastruktur, der nu kommer på plads. Det betyder, at vi i fremtiden får en bedre oversigt over museernes samlinger og et bedre redskab til at forvalte såvel samlinger som associerede mediedata, som f.eks. billeder, video og lyd. Det giver os bedre mulighed for at gøre museernes samlinger tilgængelige for alle, siger Bo Skaarup, museumsdirektør for Naturhistorisk Museum, Aarhus.

Calcit tvilling på fluorit fra Elmwood, Tennessee, USA, Foto Ole Johnsen, Statens Naturhistoriske Museum.

Calcit tvilling på fluorit fra Elmwood, Tennessee, USA, Foto Ole Johnsen, Statens Naturhistoriske Museum.

Et tættere samarbejde

Peter C. Kjærgaard, professor og museumsdirektør for Statens Naturhistoriske Museum supplerer:

- Dette er det første skridt i retning af et tættere samarbejde mellem de danske naturhistoriske museer. Vi har en fælles opgave om at løfte den naturhistoriske dannelse og give alle i landet de bedste betingelser for en øget forståelse for naturen. Når vi står sammen, kan vi nå længere og bredere. Med den nye digitale infrastruktur kan vi tage helt nye initiativer. Vi kan få folk engageret og forøge samfundsværdien af de naturhistoriske museers arbejde – fra spændende og lærerige skole og uddannelsesaktiviteter til større internationale forskningsprojekter til glæde for menneskeheden.

Fra venstre: Bo Skaarup, museumsdirektør ved Naturhistorisk Museum i Århus, David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Mette Thybo, museumsdirektør ved Naturama, Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør ved Statens Naturhistoriske Museum og Mette Elstrup Steeman, overinspektør ved Museum Sønderjylland. Foto: Christina Egeris Vandborg

Fra venstre: Bo Skaarup, museumsdirektør ved Naturhistorisk Museum i Århus, Mette Thybo, museumsdirektør ved Naturama,
David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør ved Statens Naturhistoriske Museum, Anders Have Espersen, museumsdirekør ved Museum Mors og Mette Elstrup Steeman, overinspektør ved Museum Sønderjylland. Foto: Birgitte Rubæk.

Fra Esbjerg tilføjer David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør for Fiskeri- og Søfartsmuseet:

- Det er et stort og vigtigt skridt i rigtig retning, at Danmarks otte naturhistoriske museer indgår et samarbejde fra øst til vest om digitalisering. Et samarbejde som vi har forventninger til for fremtiden vil føre til en tættere og mere koordineret indsats blandt alle otte naturhistoriske museer.

Kulturstyrelsen har netop bevilget godt 1,6 millioner kr. konvertering af stamdata til digitalt format fra de danske naturhistoriske samlinger.


Danmarks naturhistoriske museer

  • Statens Naturhistoriske Museum
  • Naturhistorisk Museum, Aarhus
  • Naturama
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet
  • Geomuseum Faxe
  • MUSE®UM – Natur
  • Naturhistorie og Palæontologi – Museum Sønderjylland
  • Museum Mors