25. januar 2016

Knap 14 mio. kr. til forskning i istidsfauna og exoplaneter

Bevillinger

To forskere fra Statens Naturhistoriske Museum har fået tilsammen næsten 14 millioner kr. af VILLUM FONDEN til forskning i istidsfauna og exoplaneter.

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Eline Lorenzen,  Lektor og kurator på Statens Naturhistoriske Museum.

Eline Lorenzen, Lektor og kurator på Statens Naturhistoriske Museum.

Eline Lorenzen, Lektor og kurator på Statens Naturhistoriske Museum har fået en bevilling på 6,9 mio. kr. fra Villum Fondens Young Investigator Programme til projektet:

To tredjedele af verdens store pattedyr uddøde under sidste istid. Hvorfor?

Projektet vil kortlægge arvemassen af uddøde og nulevende istidsfauna for at belyse arternes demografiske historie over de seneste 100.000 år. Ved at sammenholde data med viden om klima, miljø og menneskets forhistoriske udbredelsesmønstre, vil vi belyse de ydre faktorer, der forårsagede istidsfaunaens masseuddøen.

Bevillingen vil finansiere to postdocs, en ph.d.-studerende, feltarbejde, samt DNA sekventering.

Lars A. Buchhave, lektor i Astrofysik og Planetforskning på Niels Bohr Institutet og Statens Naturhistoriske Museum.

Lars A. Buchhave, lektor i Astrofysik og Planetforskning på Niels Bohr Institutet og Statens Naturhistoriske Museum.

Lars A. Buchhave, lektor i Astrofysik og Planetforskning på Niels Bohr Institutet og ved StarPlan på Statens Naturhistorisk Museum har fået 6,8 mio. kr. fra Villum Fondens Young Investigator Programme til projektet:

Opklaring af kompositioner og atmosfærer af små exoplaneter

- De første exoplaneter blev opdaget for kun 20 år siden, og vi ved nu, at de fleste stjerner har planeter omkring sig. Men hovedparten af disse planettyper findes ikke i vores Solsystem, og vi ved meget lidt om deres egenskaber. Vi vil fortage en gennemgribende karakterisering af disse exoplaneter for at placere vores Solsystem i en galaktisk sammenhæng og give os mulighed for at forstå, hvor liv potentielt kan udvikle sig, fortæller Lars Buchhave.

Bevillingen gør det muligt at ansætte to ph.d.-studerende og to postdocs.