2. september 2015

Biodiversitet under jorden er lige så vigtig som over jorden

Livet i jorden

På trods af at størstedelen af verdens biodiversitet findes under jorden, findes der kun begrænset viden om, hvordan den påvirker økosystemers funktioner, og hvordan klimaforandringer påvirker biodiversiteten i jorden. Ny forskning viser, at bakterier og andet liv i jorden spiller en central rolle i reguleringen af en række økosystemfunktioner. Forfatterne efterlyser større fokus på det oversete liv i jorden.

Økosystemfunktioner såsom lagring af kulstof og tilgængeligheden af næringsstoffer er reguleret af insekter, bakterier og andre mikroskopiske organismer, der forekommer i jorden. Faktisk kan så meget som 32% af variationen i økosystemfunktioner forklares med biodiversiteten i jorden. Til sammenligning står diversiteten af planter for 42% af forklaringen. Det er konklusionerne i en ny undersøgelse offentliggjort i Nature Communications, af blandt andet Peking Universitet og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet

Underjordisk biodiversitet regulerer en vifte af funktioner i økosystemer. Foto: Xin Jing Download pressefoto

"Biodiversiteten under jorden er hverken særlig synlig eller charmerende, men hvis du samler en håndfuld jord op, står du sandsynlighvis med flere arter i hånden, end der findes hvirveldyr på hele planeten. Vi er nødt til at vende vores opmærksomhed mod disse organismer, hvis vi skal opnå en bedre forståelse af de økosystemer, vi er afhængige af for en række funktioner, "siger medforfatter Aimée Classen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Jordens biodiversitet betyder  noget

Forskningen er særlig fordi, den undersøger betydningen af jordbundens biodiversitet for en hel vifte af økosystemfunktioner. Disse blev kombineret i et indeks kaldet økosystem multifunktionalitet (EMF).

"Økosystemer har flere funktioner, der alle er vigtige. De lagrer kulstof i jord og biomasse, hvilket har stor betydning for klimaforandringer, men de frigiver og tilbageholder også forskellige næringsstoffer, som kan have betydning for både naturområder og landbrugsudbytte. Derfor er vi nødt til at beskæftige os med de mange funktioner i økosystemer, hvad der styrer dem, og hvordan dette kan ændre sig med klimaforandringer ", siger Dr. Xin Jing fra Peking University.

Det Tibetanske Plateau i Kina, hvor undersøgelsen blev foretaget på 60 forskellige lokaliteter. Foto: Xin Jing. Download pressefoto

Undersøgelsen blev foretaget på 60 forskellige lokaliteter i alpine græsarealer på Det Tibetanske Plateau i Kina, som blev valgt på grund af bred variation i klimaet på tværs af lokaliteterne. Selvom nedbør, temperatur og pH varierede fra sted til sted, påvirkede jordens biodiversitet altid multifunktionaliteten i økosystemerne.

"Resultaterne tyder på, at det samme mønster også kan findes i andre økosystemer rundt om i verden. Vores undersøgelse viser imidlertid også, at effekten af jordbundens biodiversitet på økosystemfunktioner kan være større i områder med mere nedbør. Det er vigtigt, fordi videnskabelige undersøgelser ofte fokuserer på temperaturen - og ikke nedbøren - i forudsigelser om, hvordan økosystemer vil reagere på fremtidige ændringer såsom klimaændringer ", siger lektor Aimée Classen.

Kontakt

Lektor Professor Aimée Classen
Mobil: +45 27642754
E-mail: aimee.classen@snm.ku.dk

Reference

Jing X, Sanders NJ, Shi Y, Chu H, Classen AT, Zhao K, Chen L, Shi Y, Jiang Y, He J-S. The links between ecosystem multifunctionality and above- and belowground biodiversity are mediated by climate. Nature Communications 6:8159. Doi: 10.1038/ncomms9159

Emner