3. september 2015

Afrikas glemte regnskove vokser frem i ny bog

ISOLERET PÅ ET BJERG

Udzungwa – Tales of Discovery in an East African Rainforest er en smuk fotobog med 23 personlige fortællinger om udforskningen af Afrikas glemte regnskove: Udzungwa-bjergene og de øvrige Eastern Arc-bjerge i Østafrika. Et frodigt regnskovsområde med et helt usædvanligt dyreliv beliggende på en bjergkæde omgivet af et ”hav” af tør savanne. For 35 år siden var Udzungwa-bjergene stort set ukendte. Men siden 1980 har forskere og studerende fra bl.a. Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet dokumenteret den unikke fauna og flora. Det har resulteret i fund af nye abe- og fuglearter samt tusindvis af andre nye dyre- og plantearter. I bogen kan man læse fascinerende historier om de nye opdagelser, evolution, feltarbejdet og dyrelivet på disse østafrikanske bjergtoppe, hvor tiden tilsyneladende har stået stille i millioner af år.

Sanja Falls. Foto: Steffen Brøgger-Jensen

Sanja Falls. Foto: Steffen Brøgger-Jensen

Eastern Arc-bjergene er en række isolerede skovklædte bjergmassiver, der ligger som perler på en snor ned gennem det østlige Tanzanias tørre savannelandskab. Bjergkæden er blevet benævnt ”The Galápagos Islands of Africa” på grund af den helt særegne flora og fauna, der er udviklet gennem millioner af års isolation. Bjergenes store artsrigdom er baggrunden for, at de ligesom Galápagosøerne er udpeget som ét af verdens vigtigste ”hotspots” for biologisk mangfoldighed.

Mountain dwarf galago. Foto: Michele Menegon.

Mountain dwarf galago. Foto: Michele Menegon.

Et hvidt område på landkortet

Det største og rigeste område i Eastern Arc-bjergene er Udzungwa Mountains, som i realiteten var et biologisk set hvidt område på landkortet frem til omkring 1980. Et helt tilfældigt fund af en ny og markant abeart i 1979 blev starten på en nærmest ubrudt række af ekspeditioner og studieture til Udzungwa-bjergene for et stort antal forskere og studerende fra Statens Naturhistoriske Museum.

Moreau's sunbird. Foto: Michele Menegon.

Moreau's sunbird. Foto: Michele Menegon.

- Jeg var i Eastern Arc-bjergene for første gang i 1980, og jeg er kommet der lige siden. Det samme er en lang række af mine kollegaer fra museet. Gennem de seneste 35 år har museet gennemført ikke mindre end 61 videnskabelige ekspeditioner til området med 143 deltagere. Mange af undersøgelserne er foregået i Udzungwa og har haft til formål at forske i og dokumentere områdets helt unikke flora og fauna. Denne forskning danner ikke alene grundlaget for bogen Udzungwa, den har også skabt grundlaget for den internationale opmærksomhed, som området siden har fået og for etableringen af Udzungwa Mountains National Park i 1992. Det er således et stort og meget vigtigt forskningsbidrag, Danmark gennem årene har leveret, siger Nikolaj Scharff, professor ved Statens Naturhistoriske Museum.

Aerotegmina. Foto: Flemming Pagh Jensen

Aerotegmina. Foto: Flemming Pagh Jensen

Gør det utilgængelige tilgængelig

Bogen Udzungwa er udgivet af Statens Naturhistoriske Museum og MUSE - Science Museum i Trento, Italien, med støtte fra Aage V. Jensen Charity Foundation, Beckett-Fonden og Critical Ecosystem og er den første bog i verden om dette helt unikke naturområde. Bogen er en smuk komposition af 35 års vedholdende forskning og udbygning af vores viden om den biologiske diversitet, som vil være med til at sætte Udzungwa på landkortet, og som på længere sigt kan være med til sikre en beskyttelse af området. Det er en bog, som både vil fascinere og stimulere læserens interesse for naturvidenskab.

Allablackia stuhlmanni. Foto: Michele Menegon.

Allablackia stuhlmanni. Foto: Michele Menegon.

- En af et naturhistorisk museums fornemste opgaver er at formidle grundlæggende indsigt i naturen for et stort publikum. Denne smukke bog åbner et ellers lukket, men fantastisk kapitel op for alle. Jeg er stolt af det arbejde, som museets forskere har lavet og utrolig glad for, at enhver nu kan være med til at nyde Udzungwa-bjergenes mangfoldighed, siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.


Kontakt

Nikolaj Scharff
Professor
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: nscharff@snm.ku.dk
Mobil: 42 40 80 88