15. juni 2015

Det store Naturtjek får spejdermærker

Natur

Det store Naturtjek har udviklet spejdermærker i samarbejde med Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM. Mærkerne viser, at man har hjulpet til med at kortlægge den danske natur, og er tilgængeligt for alle landets spejdere.

Nu kan spejdere også optjene retten til at bære et mærke for kendskab til biodiversitet. Det gør de ved at registrere natur ved hjælp af app’en NaturTjek. NaturTjek kan hentes på App Store, Google Play. Har man ingen smartphone kan man også tjene op til mærket ved at registrere online her.

Bronzemærket kan fås udelukkende via registreringer, mens sølv- og guldmærket kræver, at man udfører en række spændende biodiversitetsaktiviteter. Kriterierne for de forskellige mærker er vist her:

Bronze

Bronzemærket giver spejderne nærkontakt med hvad der lever i naturen og et blik for hvad der adskiller en art fra en anden. Samt træning i let naturregistrering via en mobil-app.

Sølv

Sølvmærket giver spejderne oplevelser fra forskellig slags natur, hvor forskellige arter lever og et indblik i forskellige organismegrupper samt typer af levesteder. Spejderen får desuden mulighed for at gøre en konkret forskel med et naturforbedrende projekt eller en oplysende aktivitet. Samt træning i naturregistrering via en mobil-app.

Guld

Guldmærket giver spejderne dybdegående erfaring med at lede efter specifikke arter og leve-steder, som de nok ikke kender i forvejen. Desuden oplever spejderen at være med i konkrete aktiviteter til gavn for biodiversiteten både konkret og på det oplysende/debatskabende niveau.

Man kan købe mærket i Spejdersport fra midt juni 2015.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter, der står bag Det Store Naturtjek. Fra Københavns Universitet bidrager postdoc Jonas Geldmann, lektor Anders Tøttrup samt professor og centerleder Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima til udpegning af indikatorer og den videnskabelige behandling af data.

Kontakt

Anders Tøttrup
Mobil: +45 51 82 69 88
E-mail: aptottrup@snm.ku.dk