21. maj 2015

Claus Nielsen modtager the Linnean Medal for Zoology

PRISOVERRÆKKELSE

Den 77-årige professor emeritus, Dr. phil. Claus Nielsen fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet modtager den fornemme internationale pris ”The Linnean Medal in Zoology”, som han får overrakt på The Linnean Societys årsmøde i London den 22. maj – dagen før Linnés fødselsdag.

Foto: Professor emeritus Claus Nielsen.

The Linnean Medal anses for en af de væsentligste internationale hædersbevisninger i zoologi. Medaljen blev indstiftet i 1888, hundredeåret for grundlæggelsen af The Linnean Society. Prisen er opkaldt efter den verdensberømte svenske botaniker, zoolog og læge, Carl von Linné, som i 1700-tallet satte naturen i system ved indførelse af det latinske navngivningssystem for dyr og planter, som vi stadig bruger. Hans banebrydende arbejde betød, at det blev overskueligt for såvel forskere som for lægmænd at tale sammen på tværs af sproggrænser og forstå sammenhænge i den myriade af bl.a. planter og insekter, der findes rundt om på kloden.

Se listen over tidligere prismodtagere her.

Claus Nielsen får prisen for sit livslange arbejde med hele dyrerigets evolution. Hans studier af larveudviklingen af en mængde forskellige, især marine dyr har ført til ny erkendelse om dyrerigets udvikling, lige fra encellede forfædre til insekter og hvirveldyr. En væsentlig grund til pristildelingen har utvivlsomt også været de tre udgaver af hans meget anvendte og citerede bog Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla (Oxford University Press).

Claus Nielsens bog Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla, 3. udgave.

Claus Nielsens bog Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla, 3. udgave.

Lærebogen er en ledetråd

- Min interesse for zoologi går helt tilbage til skoletiden, hvor jeg samlede snegle, som blev forsynet med latinske navne. De skulle ordnes efter den gældende systematik, men igennem min studietid på Københavns Universitet blev det klart for mig, at vores opfattelse af systematikken – og dermed senere fylogenien, dvs. læren om organismernes slægtsskab – til stadighed ændrer sig som følge af ny viden. Dette blev særligt klart gennem professor R. Spärcks usædvanligt omfattende og ofte meget inspirerende undervisning i systematisk zoologi, hvor det blev klart, at lærebøger er et udtryk for en forfatters opfattelse på et tidspunkt, men at denne opfattelse meget vel kunne vise sig at være forkert, siger Claus Nielsen og uddyber:

- En lærebøg skal, og det gælder selvfølgelig også min egen, betragtes som en ledetråd, hvor noget af indholdet god kan være forkert. Dette ses også af, at ’stamtræet’ i min bog har undergået betydelige ændringer fra 1. udgave til 3. udgave.

Larve af et slimbændel. Scanning elektromikroskopi.  Længde ca. 1/5 mm. Foto: Claus Nielsen.

Larve af et slimbændel. Scanning elektromikroskopi. Længde ca. 1/5 mm. Foto: Claus Nielsen.

Larveudviklingen i marine dyregrupper

Efter sin ansættelse ved Københavns Universitet, først ved Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør og fra 1984 ved Zoologisk Museum (nu Statens naturvidenskabelige Museum), arbejdede Claus Nielsen først med systematik af en lille gruppe af mosdyr, men med sin opdagelse af hidtil ukendte larvetyper i dyregruppen, blev interessen for fylogeni og evolution yderligere skærpet.

- Min forskningen kom til at koncentrere sig om larveudviklingen i mange marine dyregrupper, hvor især struktur og funktion af de ciliebånd, som benyttes til svømning og i flere tilfælde til fødeoptagelse, blev centrale i mine fylogenetiske spekulationer. Senere blev nervesystemerne inddraget, og jeg begyndte at se et nyt ’stamtræ’ baseret på disse karakterer, siger Claus Nielsen.

Den meget anvendte og citerede håndbog

Mange års arbejde mundede i 1995 ud i en bog: Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla, som hurtigt blev en meget benyttet håndbog både for zoologer og molekylærbiologer. De følgende års forskning og ny erkendelse om dyrerigets udvikling skabte imidlertid hurtigt et behov for både en anden og tredje udgave af den populære bog.

- Mine fortsatte studier af larverne og ikke mindst de omfattende og helt nye resultater fra den molekylære fylogeni resulterede i en stærkt omarbejdet tredje udgave af bogen i 2012, siger Claus Nielsen, der ikke helt vil udelukke en fjerde udgave af bogen.   

Den tredje dansker

Claus Nielsen bliver den tredje dansker, der får The Linnean Medal.

I 1951 blev den givet til Dr. Th. Mortensen, tidligere ’inspector’ ved Zoologisk Museums afdeling for hvirvelløse dyr og datidens førende ekspert i søpindsvin.

Sidste år blev den givet til den pensionerede professor og kurator, nyligt afdøde Dr. Niels Peder Kristensen fra Statens Naturhistoriske Museum, som nok var verdens førende specialist i sommerfuglenes systematik og evolution.

Det er ikke første gang, Claus Nielsen bliver hædret for sit arbejde. Claus Nielsens ’extraordinære indsats indenfor sammenlignende zoologi og evolutionær embryologi’ blev i 2001 belønnet med Aleksander Kowalevsky medaljen fra The St-Petersburg Society of Naturalists.

Kontakt

Claus Nielsen
Professor emeritus
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: cnielsen@snm.ku.dk
Mobil: +45 2398 7764.