26. maj 2015

Bog om indlandsisen indsamler 100.000 kr. til udsatte grønlandske børn

DONATION

Bogen ”Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften”, der udkom sidste år, blev udgivet med den præmis, at overskuddet fra hver enkelt bog skulle doneres til den grønlandske børne- og ungeorganisationen NANU. Nu er overskuddet gjort op til over 100.000 kr., der overdrages til NANU fredag den 5. juni ved et arrangement i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Bogen er udgivet af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet og udspringer af et større forskningsprojekt om afsmeltningen af Grønlands indlandsis og gletschere.

Læs den grønlandske pressemeddelelse her.

Professor Kurt H. Kjær fra Staten Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Foto: Professor Kurt H. Kjær fra Staten Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Udforskningen af Grønland har gennem mange år stået centralt i de danske universiteters arbejde, hvilket har skabt ny viden om både det grønlandske samfund og den grønlandske natur. Klimaforandringerne er særligt markante i den henseende, og en central målsætning i arbejdet er, at der i både Danmark og i Grønland opbygges viden og faglige kompetencer på områder, så det grønlandske samfund får bedst mulig gavn af forskningen.

- Når vi vælger at donere overskuddet fra bogen til NANU, så er det en forlængelse af den tanke, at vi skal give tilbage til det samfund, vi arbejder i. Det gælder ikke kun for vores forskningsarbejde og behovet for vidensdeling. Vi har også et socialt ansvar, siger professor Kurt H. Kjær, fra Statens Naturhistoriske Museum og redaktør på bogen. 

Foto: Evighedsfjorden og Ujaraanaq Dalen i Sydvestgrønland 1936. Foto: Geodatastyrelsen

Foto: Evighedsfjorden og Ujaraanaq Dalen i Sydvestgrønland 1936. Foto: Geodatastyrelsen

Bogens tilblivelse

På fem somre i 1930’erne blev mere end halvdelen af Grønland gennemfotograferet fra luften. Der blev fløjet distancer svarende til flere gange rundt om jorden i de små åbne vandflyvere. I minus 40 grader og iltfattige forhold i 4.500 meters højde var det en bedrift for mænd af en helt særlig støbning. Der skulle dog gå mere end 75 år, før billederne igen dukkede op. I mange år lå de gemt i en bunker i Vestvolden lidt uden for København, men i 2008 blev de fundet af professor Kurt H. Kjær, der straks indså billedernes store videnskabelige værdi.

Klimaet på Grønland har ændret sig markant siden 1930’erne, hvorfor de gamle billeder giver et unikt øjebliksbillede af de Grønlandske gletscheres tilstand, og billederne dækker en periode, som rækker meget længere tilbage end de informationer, satellitter giver.

Foto: Hans Henrik Tholstrup

Foto: Evighedsfjorden og Ujaraanaq Dalen i Sydvestgrønland 2013. Foto: Hans Henrik Tholstrup

I sommeren 2013 fløj Kurt H. Kjær med en gruppe forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og Aarhus Universitet i de gamle flyveres slipstrøm og genfotograferede de selvsamme gletschere, der blev foreviget i starten af 1930’erne. Det affødte flere videnskabelige artikler og ikke mindst bogen ”Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften”, hvori man kan læse om de legendariske flyvninger og se flotte før-og-nu billeder af gletscherne og Indlandsisen.

Arrangement i Katuaq

Overskuddet fra bogen ”Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften” overdrages til børne- og ungdomsorganisationen NANU fredag den 5. juni ved et arrangement i kulturhuset Katuaq i Nuuk

Bogen: 80 års klimaændringer set fra luften

Bogen: 80 års klimaændringer set fra luften

Fakta om arrangementet

Til arrangementet vil Kurt H. Kjær bl.a. fortælle om bogen, hans forskning for forhold til det grønlandske samfund.

Tid: Fredag den 5. juni 2015 kl. 15.30 til 17.00
Sted: Kulturhuset Katuaq i Nuuk

Der vil blive serveret kaffe og kage.


Læs mere om bogen herKontakt

Kurt H. Kjær
Professor
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: kurtk@snm.ku.dk
Tlf.: +45 30 58 97 30

Morten Meldgaard
Professor
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: MMeldgaard@snm.ku.dk
Tlf.: +45 28 75 10 36