27. februar 2015

Markant forskningsstemme i naturdebatten fylder 50

Rund fødselsdag

Han er blevet kaldt dyrelivets agent, og når samfundsdebatten falder på natur, forvaltning og biodiversitet, er han en markant stemme, der er kendt for at bidrage med forskningsbaseret viden. Den 3. marts 2015 fylder Professor Carsten Rahbek 50 år og kan se tilbage på en lang karriere både i international topforskning og som faglig rådgiver for en række danske, statslige instanser.

Carsten Rahbek, Professor på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, fylder 50 år den 3. marts.

Carsten Rahbek

Carsten Rahbek fylder 50 den 3. marts 2015. Foto af Lars Juul Hauschildt

Han er en af de mest fremtrædende forskere i biodiversitet både internationalt og i Danmark og hører til blandt de 1 % af verdens mest citerede forskere. Han har over 150 peer-reviewed videnskabelige artikler på sin liste, inkl. 18 artikler i de mest prestigiøse tidsskrifter som Nature og Science.

Carsten Rahbek er også kendt for en markant formidling af sin forskningsbaserede viden om forvaltning af naturen og biodiversitet og med et skarpt blik for økonomisk prioritering. Han har især leveret faglige input i debatten om værdien af at udlægge skove til urørt naturtilstand og om dansk naturforvaltning set i lyset af de globale klimaforandringer.

Hans forskning handler om planter og dyrs udbredelsesmønstre, deres variation over tid og sted, og hvordan klima og økologiske faktorer påvirker dem. Carsten Rahbek har været en international drivkraft i opbygningen og formuleringen af dette forskningsfelt, som er kendt blandt forskere som makroøkologi og makroevolution. I den ’anden del’ af sin forskning fokuserer han på socioøkonomiske faktorer og økonomisk analyse, fx med henblik på at identificere naturforvaltningstiltag med størst mulig omkostningseffektivitet. 

I dag omfatter hans center 50 forskere fra 15 lande over hele verden, som han blandt andet samarbejder med i omfattende projekter, der skal kortlægge genomerne for samtlige af verdens fuglearter og undersøge vhja satelitter, hvordan arter flytter sig på jorden.

Carsten Rahbek var medlem af Natur- og Landbrugskommissionen og står bag flere rapporter om naturværdi og -forvaltning af biodiversitet til bl.a. De Økonomiske Råd, Friluftsrådet og Teknologirådet. Han har desuden været rådgiver til det danske EU-præsidentsskab vdr. etablering af FN’s Biodiversitetspanel (Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES).

Carsten Rahbek er medlem af Videnskabernes Selskab siden 2006 og har modtaget Danmarks største statslige forskningspris, Eliteforskerprisen i 2010 og Danmarks største privatfonds forskningspris, Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning i 2012.

Emner