23. marts 2015

Følg med i fuglelivet på campus

Forårsfornemmelser

Hvis du ser mod himlen i disse dage, kan du være heldig at se traner i store flokke trække hen over Nørre Campus. Samtidig er der aktivitet på græsplænen, hvor studerende får undervisning i at opsætte net og håndtere fugle. Vild Campus guider til det lokale fugleliv.

Hvis du lagde vejen forbi Nørre Campus i dag, bemærkede du måske et par udspændte net. Men højst sandsynligt gik du lige forbi uden at se de tynde, næsten usynlige tråde. De havde nemlig til formål at indfange fugle, som holder til på campus.

En musvit gik i nettet på Nørre Campus. Undervisere Anders Tøttrup og Mikkel Willemoes demonstrerer, hvordan man sætter lyslogger på en fugl. Foto: Jesper J. Madsen

Nettene er en del af undervisningen i Ornitologi på Statens Naturhistoriske Museum, hvor studerende og Ringmærkningscentralen var ude på plænen for at indfange fugle. En musvit fløj i nettet, og de studerende fik demonstreret, hvordan man ringmærker fugle og påsætter lysloggere, som kan indsamle information om fuglenes færden.

Det var også håbet, at ringmærke en sjagger, så de kan følge de formentlige lokale ynglefugle hen over sommeren.

Sjaggeren har inden for de sidste 10-20 år for alvor bredt sig til bymæssig bebyggelse. Det lykkedes dog ikke denne formiddag, men det er ikke sidste gang, at der sættes fuglenet op på campus.

Specialestuderende holder øje med himlen

Specialestuderende Daniel Palm Eskildsen var ikke med på plænen i dag, men han har god udsigt fra sit kontor på fjerde sal i en af Universitetsparkens bygninger. Her står hans kikkert fast placeret ved siden af computeren, for der er både traner, spurvehøge og havørne at få øje på, hvis man løfter blikket mod himlen.

Se alle fugleregistreringer fra Universitetsparken i DOFbasen

- Det er nu og et par uger ind i april, at tranerne er på forårstræk henover Danmark, og vi har gode chancer for at se dem, for deres rute er lige henover campus. De er faktisk på træk 10 dage tidligere i år end sædvanligt, sandsynligvis fordi vejrforholdene har artet sig til det, forklarer Daniel Palm Eskildsen.

Traner trækker over Nørre Campus netop nu. De flyver med udstrakt hals og udstrakte ben.

Han er specialestuderende i Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og sammen med de andre studerende på sit kontor, holder Daniel øje med luften over campus og fører en nøje liste over, hvad der flyver forbi. De studerendes fælles liste tæller 30 forskellige arter, siden de startede den i oktober sidste år, men forventningerne er særlig høje, nu hvor forårstrækket for alvor starter.

Sjældne fugle finder også vej forbi campus

Sjældne fugle kan finde vej til campus. For eksempel sortstrubet drossel, som blev set i 2007. Foto af Sergey Yeliseev

- Der bliver set sjældne fugle indimellem på campus, blandt andet blev der set en lille fluesnapper i 2011, og i 2007 var jeg selv så heldig at se den meget sjældne sortstrubede drossel, fortæller Daniel, som håber at Vild Campus kan være med til at tiltrække flere fugle til området.     

Læs mere om Vild Campus

Når han ikke føjer nye fugle til sin campusliste, er det skovsangere, der har hans fulde opmærksomhed. De er nemlig omdrejningspunktet for hans speciale, hvor han undersøger deres yngleterritorier og præferencer til levesteder. Det kræver dog væsentlig flere træer, end vi har her på campus, før en skovsanger vil slå sig ned og yngle. Den holder nemlig til i skoven, men hvis den har brug for en rasteplads på vej dertil, kan den godt tænkes at gøre holdt på campus. 

Har du en god historie om dyr og planter på Nørre Campus, så tip os på vildcampus@science.ku.dk

Emner