24. november 2015

Ny bog kortlægger Grønlands insektfauna

Bestemmelsesværk

I sommer udkom bogværket The Greenland Entomofauna – an Identification Manual of Insects, Spiders and their Allies. Det er et bestemmelsesværk, der dækker samtlige kendte landleddyr fundet på Grønland, dvs. insekter, edderkopper, mider osv. Værket er redigeret af fire insektspecialister fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet: Jens Böcher, afdøde Niels Peder Kristensen, Thomas Pape og Lars Vilhelmsen. Bogen indeholder bidrag fra mere end 60 ind- og udenlandske specialister og har taget over 15 år at udarbejde. Bestemmelsesværket er den første samlede behandling af den grønlandske insektfauna i 75 år og således en hårdt tiltrængt opdatering.

Den grønlandske insektfauna er relativt artsfattig. Bogen behandler således kun ca. 1.200 arter. De er udbredt over et (isfrit) areal, der er næsten ti gange så stort som Danmark. Til gengæld er der registreret ca. 20 gange så mange arter i Danmark som på Grønland.

Fauna og flora "nulstillet"

Denne store forskel i artsdiversitet skyldes flere forhold, dels det ekstreme arktiske miljø, der begrænser antallet af habitater (f.eks. findes egentlig skov kun meget få steder i det sydvestlige Grønland), dels Grønlands relative geografiske isolation, der vanskeliggør indvandring. Den vigtigste faktor er måske, at Grønland under de sidste par millioner år har været under stærk påvirkning af istiderne, som har medført gentagne episoder med næsten komplet isdække. For hvert istidsmaksimum er faunaen og floraen blevet stort set "nulstillet" og har skullet genetableres ved indvandring.

Klimaovervågning af skrøbeligt miljø

Studiet af Grønlands insektfauna har fået fornyet aktualitet som følge af de igangværende klimaændringer, der har særlig stor effekt i det skrøbelige arktiske miljø. Mange insekter er gode klimaindikatorer, idet de ofte har meget specifikke habitatkrav og snævre tolerancetærskler for ændringer i omgivelserne. De vil derfor typisk reagere hurtigere på klimaændringer end større dyr. The Greenland Entomofauna vil være behjælpelig med at fremme igangværende klimaovervågningstudier, f.eks. på Zackenberg forskningsstation i Nordøstgrønland.

Historiske samlinger og nye indsamlinger

Udarbejdelsen af bestemmelsesværket har i meget høj grad trukket på det store materiale af grønlandske insekter, der findes i museets samlinger. Det er indsamlet gennem mere end 100 år, både under målrettede ekspeditioner og lejlighedsvis i forbindelse med f.eks. økologiske projekter, der ikke kun har været fokuseret på insekter.

I 2003 var flere af bogens bidragydere på en månedlang indsamlingstur til det sydvestlige Grønland, Kissavik-ekspeditionen. Formålet var at få genbesøgt lokaliteter, der ikke havde været indsamlet på i årtier og dermed få friske data til The Greenland Entomofauna. Det indsamlede materiale er nu integreret i samlingerne på museet.

Et uomgængeligt værk

Med The Greenland Entomofauna har Statens Naturhistoriske Museum produceret et værk, der vil sætte standarden i årtier fremover, når det kommer til Grønlands insektfauna. Det vil være både nyttigt og uomgængeligt for zoologer, økologer og andre, der har brug for at bestemme insekter med mere fra Grønland. Desuden vil værket være særdeles relevant for studiet af faunaen overalt i det arktiske område, f.eks. både Canada og Rusland, hvor der er et stort overlap med Grønland. Vi er således stolte over at kunne præsentere The Greenland Entomofauna for offentligheden.