24. november 2015

Museer: Forskning gør os bedre til at inddrage brugerne

Bevilling

Med en stor bevilling på 20 millioner fra Nordea-fonden og VELUX FONDEN samler 13 danske museer og fem universiteter kræfterne om at undersøge, hvordan danskerne får bedre udbytte af museernes formidling af kulturarv.

Omfattende midler fra det offentlige og de store danske fonde har gennem de sidste femten år givet museerne mulighed for at udvikle nye formidlingsformer, så man kan berige museumsoplevelsen og involvere nye grupper. Men vi ved stadig meget lidt om, hvordan de nye apps, spil og digitale opstillinger egentligt fungerer for brugerne.

Det råder det store nye projekt bod på ved at svare på spørgsmål som:

 • Hvilke dilemmaer har danske museer stået i, historisk og aktuelt, i afvejning af viden og oplevelse i deres formidling?
 • Hvem bliver egentlig inddraget med museernes nye formidlingsformer?
 • Hvad betyder brugerinddragelse for de involverede i forhold til fx læring, fællesskab og livskvalitet?
 • Kan digitale historier få grupper, der ellers sjældent kommer på museer, til at engagere sig i ældre kunst som en vej til at forstå sig selv og nutiden på nye måder?
 • Hvordan kan man designe læring om videnskab for børn og unge ved at bruge tablets?

Svar på sådanne spørgsmål vil gøre danske museer bedre til at involvere brugerne, så de styrker deres kulturelle udsyn, indsigt og deres sociale og demokratiske fællesskab og herigennem vores fælles livskvalitet.

Formidlingschef Pernille Hjort, Statens Naturhistoriske Museum, siger:

- På Statens Naturhistoriske Museum arbejder vi intensivt med udviklingen af online læringsværktøjer målrettet skole- og gymnasieelever i hele landet. Vi er optagede af at optimere udviklingsprocessen, og forskningen i dette projekt er afgørende for dette arbejde. Det er helt unikt, at forskerne involveres helt inde i maskinrummet og er med i selve udviklingsprocesserne. Det muliggør, at idéer og tiltag kan testes undervejs og sikrer, at de erfaringer og den viden, der opbygges, har mere substans og dermed større værdi for alle landets museer.

Direktør Keld Møller Hansen, Museum Sydøstdanmark, siger:

- Danmarks Borgcenter har udviklet en hel ny digital formidling, som skal gøre Middelalderens borge, konger og magt til relevante og nærværende begreber i dagens Danmark. Vores deltagelse i det nye projekt gør det muligt at undersøge, om den digitale løsning faktisk gør det og forbedrer vores viden om, hvordan vi skaber identifikation mellem et moderne publikum og mennesker, der levede for 600 år siden.

Første gang
Det er første gang, også internationalt, at så mange universiteter og museer samarbejder om at designe, afprøve og evaluere nye formidlingsformer på museerne og endda gør det på et velfunderet historisk grundlag. Denne baggrund gør projektets svar meget solide. Svarene bliver også brugbare, fordi både små og store museer fra hele landet deltager – der kan være stor forskel på museers ressourcer og publikums forudsætninger for at besøge museerne.

Projektet er samtidig specielt, fordi to af de store fonde, som giver meget betydelige støttebeløb til danske museer, er sammen om at finansiere det – sammen med de deltagende universiteter og museer.

- Projektet bliver et stort løft til alle de mange forskellige formidlingsindsatser, som alle museer og attraktioner dagligt arbejder hårdt for. Det vil gøre institutionerne skarpere og dygtigere til at engagere endnu flere borgere i vores samfund, historie og kultur. Og på den måde vil en tur på museet blive et mere attraktivt tilvalg for flere, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

VELUX FONDENS direktør Ane Hendriksen siger:
 
- Vi har i mange år støttet humanvidenskabelig forskning på landets universiteter. Senest har vi udvidet dette med en museumssatsning, hvor målet er at styrke samarbejdet mellem universitetsforskere og museumsforskere og -formidlere, så humanistisk forskning kan nå ud til et bredere publikum. Dette projekt vil fungere som en stærk overbygning på museumssatsningen. Det vil udvikle ny teoretisk og praktisk viden om museernes formidling til gavn for både projekterne under museumssatsningen, den samlede museumsverden og ikke mindst den danske befolkning. Det er glædeligt, at projektet sker i et samarbejde mellem hele 13 museer og fem universiteter.

Om projektet:

 • Projektet er landsdækkende og omfatter 13 større og mindre museer inden for kunst, kultur- og naturarv: Den Blå Planet, Danmarks Borgcenter, Danmarks Rockmuseum, Den Gamle By, Experimentarium, Fjord & Bælt, Forsorgsmuseet, Limfjordsmuseet, Naturama, Randers Kunstmuseum, Skovgaardmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Aalborg Historiske Museum.
 • Alle museer samarbejder med forskere fra landets fem universiteter i design, afprøvning og evaluering af brugerinvolvering ved hjælp af nye formidlingsformer: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet
 • Projektet fokuserer på at udvikle, afprøve og evaluere brugerinvolvering på de deltagende museer i et samarbejde mellem museets ansatte og forskere fra universiteterne. Herudover indeholder projektet også et historisk spor, som perspektiverer nuværende forståelser af museumsformidling
 • Projektet har en samlet budget på ca. 42 millioner kroner.
 • Projektet starter 1. maj 2016 og varer fire et halvt år.
 • Projektleder er professor, dr.phil. Kirsten Drotner, Syddansk Universitet.

Kontakt

Pernille Hjort
Formidlingschef
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Telefon: 28 75 10 60

Martin Bertelsen
Kommunikationsmedarvejder
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Telefon: 24 48 21 47

Kirsten Drotner
Professor, projektleder
Syddansk Universitet
Telefon: 21 35 63 25

Tine Wickers
Kommunikationschef
Nordea-fonden
Telefon: 40 70 37 84

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programansvarlig
VELUX FONDEN
Telefon: 29 41 79 07