12. januar 2015

Professor Ib Friis går på pension, men rejsen fortsætter

fratrædelsesforelæsning

Ib Friis, professor i botanik og plantegeografi ved Statens Naturhistoriske Museum, fil. dr. fra Universitetet i Uppsala og dr. scient. fra Københavns Universitet, har i mange år studeret skov- og savannevegetation på Afrikas Horn (Eritrea, Etiopien og Somalia). Siden 1970 har han foretaget mere end 30 forskningsrejser i Afrika. I denne måned fejrer Ib Friis sin 70 års fødselsdag, og ved udgangen af januar går han formelt på pension fra sit professorat. Hans forskning fortsætter dog med nyt feltarbejde i Afrika og nye publikationer.

Alle er velkomne til Ib Friis’ fratrædelsesforelæsning fredag den 30. januar kl 13:15 i auditoriet på Geologisk Museum. Titel: Flora and vegetation of the Horn of Africa - 45 years of study.

Foto: Professor Ib Friis

Foto: Professor Ib Friis

Da Ib Friis for første gang besøgte Etiopien var naturen på Afrikas Horn ikke nær så kendt og forstået som naturen i naboregionerne, men Hornets flora er nu lige så velkendt som floraen i Østafrika, ikke mindst på grund af Ib Friis’ mange års arbejde i Etiopien. Der er nu en langt bedre forståelse af vegetationens kompleksitet, hvad er unikt, og hvad findes andre steder. Det er nu klart, at steder på Afrikas Horn, der kan ligne ørken, faktisk har stor biologisk mangfoldighed og kan være rige på enestående plantearter.

En kulmination af Ib Friis 'arbejde er blandt andet udgivelsen i 2010 af et atlas i 1: 2.000.000 over den naturlige vegetation i Etiopien. Dette har blandt andet involveret en teoretisk rekonstruktion af vegetationstyperne i højlandet i dette intenst opdyrkede og tætbefolket land.

Ib Friis’ videnskabelige resultater er blevet anerkendt ved hans indvalg i tre videnskabelige akademier: I Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1990, i Sverige i det Kungliga Fysiografiska Sälskabet i Lund i 2007, og i 2014 ved hans indvalg i Ethiopian Academy of Sciences som anerkendelse af hans væsentlige bidrag til den videnskabelige forståelse af landet. Det etiopiske akademi har bedt ham om at fortsætte sin forskning, hvad han er meget villig til at gøre efter sin pensionering.

Listen over Ib Friis’ artikler og bøger rummer i alt næsten 300 publikationer. Ud over værkerne om vegetation og flora på Afrikas Horn indeholder listen mange artikler om planters slægtskabsforhold, især inden for ordenen Urticales. Med Kew-botanikeren Nigel F. Hepper har han også dokumenteret Carsten Niebuhr og Peter Forsskåls videnskabelige resultater fra den tværfaglige ekspedition til Arabien i 1761-1767. Siden 1987 har han været ansvarlig for kuratering af de værdifulde botaniske samlinger fra denne ekspedition på Statens Naturhistoriske Museum.

Ib Friis har været forfatter eller medforfatter til næsten 150 videnskabelige plantenavne på de fleste systematiske niveauer. Fire plantearter fra Afrikas Horn er blevet opkaldt efter ham: Aloe friisii Sebsebe Demissew & MG Gilbert, Pavonia friisii Thulin & Vollesen, Rinorea friisii MG Gilbert og Vernonia friisii Mesfin Tadesse.

Ib Friis er Ridder af Dannebrog.

Fratrædelsesforelæsning

Titel: Flora and vegetation of the Horn of Africa - 45 years of study.

Dato og tid: 30 Januar 2015, kl. 13:15.

Sted: Auditoriet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.