12. januar 2015

Paddehatformede dyr er dansk højdespringer i det alternative H-indeks

Altmetric

H-indekset er et indeks, der har til hensigt at måle kvaliteten af forskningen eller mere præcist at måle både produktiviteten og virkningen af en eller flere forskeres offentliggjorte arbejder. Helt konkret er H-indekset baseret på det sæt af forskernes mest citerede afhandlinger og antallet af citationer, der er medtaget i andres publikationer. H-indekset er imidlertid ikke en helt uproblematisk målestok, hvorfor der også findes et ”alternativt” H-indeks kaldet Altmetric.

Foto: Jørgen Olesen, Statens Naturhistoriske Museum

Foto: Jørgen Olesen, Statens Naturhistoriske Museum

De største udfordringer med H-indekset er, at det kan være vanskeligt at sammenligne værdier på tværs af forskningsdiscipliner, ligesom H-indekset kan diskriminere yngre forskere, da de typisk har få artikler, samt at de artikler, de har, er udkommet for nylig og derfor ikke har haft tilstrækkelig tid til at opsamle mange citeringer. En tredje udfordring er også, at H-indekset ikke medtager de videnskabelige resultaters omtale i almindelige medier, herunder også sociale medier og blogs. Det gør Altmetric til gengæld.   

Nr. 54 i verden

Hvert år sammenstiller Altmetric en rangliste over internationale akademiske udgivelser i forhold til den mediedækning, de har fået. Deres "score of attention" er altså til en vis grad det mediemæssige alternativ til den videnskabelige metrik som H-index, impact factor, etc.

I 2014 var det forskere fra Statens Naturhistorisk Museum, der løb med den højeste danske Altmetrics-placering. Det blev til en flot placering som nr. 54 i verden med historien "Ukendte paddehatformede dyr fundet i dybhavet".