8. januar 2015

Dansk professor præsident for verdens biogeografer

Præsident

The International Biogeography Society har udnævnt Carsten Rahbek til ny præsident. Foreningen, der har eksisteret siden 2001 samler alle verdens forskere inden for biogeografi, herunder evolution, biologi og biodiversitet.

Fotograf: Lars Juul Hauschildt Hent foto i fuld opløsning

Professor Carsten Rahbek, der til daglig leder Grundforskningscentret for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, er netop udnævnt til præsident for The International Biogeography Society.

Efter to år i rollen som tiltrædende præsident, overtager Carsten Rahbek nu titlen som præsident i to år. Herefter følger en toårig periode som forhenværende præsident efter foreningens traditioner. 

- Foreningen har på sin relative korte levetid formået at blive et af de vigtigste mødesteder for makroøkologer og biogeografer, siger Carsten Rahbek, hvis forskningscenter hører hjemme på Statens Naturhistoriske Museum.

- Ved hjælp af biogeografi kan vi undersøge naturen på tværs af både tid og geografi. Den viden hjælper os til at forstå de processer, vi ser i naturen i dag, men også hvilke forandringer vi kan forvente i fremtiden i lyset af fx klimaforandringer og ændringer i arealanvendelse, siger han. 

Carsten Rahbeks præsidentskab starter officielt den 12. januar og blev offentliggjort til foreningens 7. konference, der netop har fundet sted i Bayreuth i Tyskland for foreningens ca. 1000 medlemmer. 

Kontakt

Carsten Rahbek
Professor og Direktør
Danmarks Grundforskningscenter for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Mobil: 38794860
Tlf: 35321030
Email: crahbek@snm.ku.dk

Elisabeth Wulffeld
Kommunikationsmedarbejder
Københavns Universitet
Mobil: 21179140
Email: elisabethw@snm.ku.dk