5. september 2014

Orme skabte optimale livsbetingelser for dyrelivet

STABILT ILTNIVEAU

For ca. 550 mio. år side havde en gruppe orme en helt afgørende betydning for stabiliseringen af iltniveauet på Jorden og dermed for udviklingen af alt dyreliv. Det viser et nyt forskningsstudie, som bl.a. Tais W. Dahl fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, står bag. Resultatet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience.

Foto: Tais W. Dahl og Bo W. Rasmussen

Hidtil har der manglet en forklaring på, hvorfor dyrelivet på Jorden har kunnet overleve svingninger i iltniveauet på Jorden igennem 550 millioner. Nu viser et nyt studie, at det var nogle orme, der – i kraft af at de begyndte at ”pløje” havbunden – skabte og efterfølgende opretholdte de optimale betingelser for dyrelivet på Jorden. Ormenes ”pløje-arbejde” betød ganske enkelt, at iltniveauet på Jorden blev stabilt indenfor dyrenes tolerance-område.
 
- Vi har beregnet effekten af de første orme på Jorden og deres påvirkning af miljøet. Her ser vi, at da ormene kommer frem og begynder at ”pløje” havbunden, så falder og efterfølgende stabiliseres iltniveauet. Det er yderst interessant, for dermed har vi belæg for at sige, at det er dyrelivet selv, der skaber og opretholder de optimale betingelser for dyrelivet på Jorden, siger Tais W. Dahl fra Statens Naturhistoriske Museum og uddyber:

- For dyrene sker denne proces imidlertid helt ubevidst. På den ene side reducerer de mængde af ilt i havet og atmosfæren og på den anden side kræver de selv ilt for at kunne ånde og udbrede sig i havet. Det er denne kobling, som har gjort, at dyrelivet – her ormene – har kunnet opretholde livsbetingelserne for dyrelivet gennem mere end 500 millioner år.

Liv før ormene

Der var ganske vist liv på Jorden før ormene – eksempelvis bakterier. Dyrelivet var imidlertid ikke mangfoldigt, som vi kender det i dag.

- På det tidspunkt, før ormene begyndte at pløje, kunne iltniveauet på Jorden i princippet stige og falde kraftigt, hvilket skabte ustabile livsbetingelser. Iltniveauet i atmosfæren er i dag ca. 21 procent. En fordobling af nutidens iltniveau ville eksempelvis betyde, at alt brændbart spontant kunne gå i brand – selv vådt træ ville brænde. Omvendt har alle dyr brug for ilt, og der ville ikke være dyreliv på jorden, hvis iltniveauet eksempelvis var væsentligt under 1 procent.

Studiet er lavet i samarbejde med Richard Boyle fra Syddansk Universitet og et forskerhold fra Tyskland, Kina og England.