31. juli 2014

Stenalderkost og global opvarmning

DOKTORDISPUTATS

Medierne er fulde af forskellige bud på "stenalderkost", men hvad spiste de danske stenalderfolk egentlig? Få svaret og et bud på fremtidens ”stenalderkost”, når lektor, ph.d. Inge Bødker Enghoff fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, forsvarer sin doktordisputats den 8. august 2014.

Dyreknogler fra Ertebøllebopladsen Østenkær i Vendsyssel. Rester efter et stenaldermåltid. Foto: Gert Brovad.

Dyreknogler fra Ertebøllebopladsen Østenkær i Vendsyssel. Rester efter et stenaldermåltid. Foto: Gert Brovad.

Inge Bødker Enghoff har undersøgt mange tusinde knogler fra fisk, fugle og pattedyr udgravet på 11 bopladser fra Ertebølleperioden (5400-3950 før Kristi fødsel) – et højdepunkt i dansk jagt- og fiskerihistorie. Resultaterne er sammenfattet i doktordisputatsen ”Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebøllekultur og tilgrænsende perioder”. Baseret på sine egne undersøgelser og på tværgående analyser af tidligere undersøgelser er Inge Bødker Enghoff nået frem til, at den rigtige stenalderkost indeholdt mange arter af både fisk, fugle og pattedyr.

- Blandt fiskene var især torsk, skrubber, giftige fjæsinger og endda hundestejler vigtige, men der var forskelle mellem landsdelene. Eksempelvis spillede ålefiskeri en særlig stor rolle på Limfjordsegnen. Kronhjort, rådyr og vildsvin var de vigtigste pattedyr på menuen, men visse steder var der mere fokus på havpattedyr, så som sæler, marsvin og sågar spækhuggere, siger Inge Bødker Enghoff.

Fremtidens klima og kost
Ertebølleperioden udmærkede sig ved et klima, der minder om det, som den globale opvarmning med stor sandsynlighed vil give os i en nær fremtid. Den fauna, som stenalderfolkene udnyttede, har derfor fået fornyet aktualitet, fordi den udgør et bud på, hvad vi kan forvente. For eksempel kommer vi nok til at se mere til varmekrævende fisk som ansjoser, havruder og pilrokker og eksotiske fugle som krøltoppet pelikan.

- Torsken, som man ellers er bekymret for vil forsvinde ved højere havtemperaturer, ser til gengæld ud til at have klaret sig fint i Ertebølleperiodens varme hav, så måske vil nytårstorsk fortsat kunne være en del af den moderne ”stenalderkost”, siger Inge Bødker Enghoff


Opponenter:

Dr. J.H. Barrett, University of Cambridge

Professor T. Douglas Price, University of Wisconsin


Tid: 8. august 2014 kl. 14:00

Sted: Studiegården, Studiestræde 6, Anneks A, København K og der er adgang for alle. Forsvaret finder sted på engelsk.

Kontakt:

Inge Bødker Enghoff
Lektor
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: IBEnghoff@snm.ku.dk
Tlf.:  26 83 10 86