31. marts 2014

Ildkugle over Danmark

NYT FRA RUMMET

En kraftig ildkugle blev observeret over Danmark ved 1-tiden søndag morgen (d. 30. marts, 2014). Ildkuglen har muligvis ført til meteoritfald i det vestlige Jylland.

Flere øjenvidner har set en meget kraftig ildkugle over Danmark natten mellem lørdag d. 29/3 og søndag d. 30/3, 2014. Ildkuglen blev også fanget af flere kameraer, der netop holder øje med nattehimlen for at registrere eventuelle meteoritfald. Der er også et par personer, der har hørt overlydsbrag i forbindelse med ildkuglen. Specielt overlydsbragene er usædvanlige, og det gør denne ildkugle særlig interessant.
De gange hvor en ildkugle har resulteret i et meteoritfald, har der næsten altid været hørt overlydsbrag.

- Overlydsbragene er interessante, fordi de kan bruges til at indkredse, hvor en evt. meteorit kan være faldet. Vi vil derfor meget gerne høre fra folk, der måske har hørt overlydsbrag over den vestlige del af Jylland natten mellem lørdag og søndag, siger Henning Haack, lektor på Statens Naturhistoriske Museum.

Nedenfor ses en videooptagelse af ildkuglens færd over nattehimlen.

Muligt meteoritfald

Om denne ildkugle kan have resulteret i et meteoritfald, står endnu ikke klart. Derfor håber kurator for meteoritsamlingen på Statens Naturhistoriske Museum Henning Haack nu at komme i kontakt med personer, der kan have set noget usædvanligt på aftenhimlen eller hørt braget, som skabes, når en meteor trænger ned gennem atmosfæren med langt over lydens hastighed.

Sidste gang, der blev fundet en meteorit i Danmark, var nær Maribo i 2009. Dette fund blev netop gjort på baggrund af beretninger om overlydsbrag.

Muligt nedfaldsområde

Klik på kortet for større version

Videooptagelser og øjenvidner har gjort det muligt for os at beregne den bane ildkuglen fulgte op over Jylland. Vi har kunne følge banen fra den først var synlig i ca. 90 kms højde og indtil den slukkede i ca. 30 kms højde lidt syd for Videbæk. Herfra er eventuelle meteoritter fortsat nordover på en bane der blev mere og mere lodret efterhånden som de tabte fart. Det mest sandsynlige nedfaldsområde ligger mellem Holstebro og Videbæk, som det kan ses på kortet. Indenfor det markerede område vil der være mulighed for at finde nedfaldne meteoritter. Det kan dog stadig ikke udelukkes at der også kan findes meteoritter uden for det markerede område - men vi anser det for mest sandsynligt at de ligger inden for.

Vi vil gerne bede alle der har deres gang i området om at se efter om der ligger usædvanlige sten på steder, hvor der ikke tidligere har ligget sten. Områder uden vegetation og uden særlig mange almindelige sten er selvsagt særlig interessante at søge på. Haver, tage, golfbaner, fodboldbaner, parkeringspladser, hesteindhegninger m.m. er eksempler på områder hvor man vil have en chance for at finde en nyfalden meteorit.

Har du fundet meteoritten?

Hvis du mener at have fundet en meteorit må du meget gerne tage et billede af den og sende det til Henning Haack på hh@snm.ku.dk. Husk at skrive et telefonnummer på mailen så vi kan kontakte dig.

Øjenvidner omkring Holstebro søges

Det vil stadig være muligt at indkredse nedfaldsområdet yderligere hvis vi kan få observationer af ildkuglen fra området omkring Holstebro og Videbæk. Vores beregninger tyder på at ildkuglen oprindeligt havde kurs direkte mod Holstebro. Hvis nogen har set den fra Holstebro skulle de derfor ikke have set den fare hen over himlen, som de andre øjevidner gjorde - men derimod tilsyneladende stå stille på himlen mens den kom nærmere og nærmere og derfor lyste stærkere og stærkere. Vi vil derfor meget gerne høre fra øjenvidner omkring Holstebro, som kan fortælle os om den rent faktisk stod stille på himlen eller bevægede sig i en eller anden retning.

Hvem hørte overlydsbragene?

Øjenvidner der var udenfor og så ildkuglen kan også have hørt overlydsbrag - som typisk høres senere end ildkuglen. Overlydsbragene burde i dette tilfælde kunne høres syd for nedfaldstedet - men ikke nord for. Vi er derfor meget interesserede i at høre fra alle folk der har hørt overlydsbragene. Vi er også meget interesserede i at høre fra folk på Holstebro-Videbæk egnen som IKKE hørte overlydsbrag - de vil også kunne hjælpe os med at indkredse nedfaldsstedet.

Din observation kan hjælpe

Museet vil meget gerne høre fra folk, der så eller hørte ildkuglen. Specielt observationer fra den vestlige del af Jylland vil kunne hjælpe os til at lokalisere et eventuelt nedfaldssted.

Det er også muligt, at ildkuglen er fanget på overvågningskameraer i området. Hvis det er tilfældet, vil vi også meget gerne høre fra jer.

Hvis du så eller hørte ildkuglen, kan du hjælpe os ved at indtaste din observation på www.ildkugle.dk.

Du kan også kontakte Kurator Henning Haack på mail hh@snm.ku.dk eller telefon 35 32 23 67.