28. februar 2014

Byens træer i ord og billeder

GRATIS E-BOG

Mennesket har plantet træer i byen gennem flere århundreder. Nogle af de tidligste bytræer står der endnu. Træerne er gemmested og levested for tusinder af dyr, fra de mindste biller, møl og myrer til flagermus, fugle og egern, og er dermed afgørende for, at endnu mere natur kommer ind i byerne. Oplev byens træer i ord og billeder i Statens Naturhistoriske Museums nye gratis e-bog ”Byens Træer”.

"Træer bliver til gamle kendinge, hvis form vi kender på lang afstand

Hanne Strager, formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum

I Danmark bor hele 86 procent af befolkningen i en by, men at leve i en by betyder ikke, at man behøver at leve uden natur. Hvis man er opmærksom på det, og hvis man sørger for at give naturen i byerne så gode vilkår som muligt, kan man også have dejlige naturoplevelser inde midt i en
by.

Vejtræer fungerer som grønne korridorer, der giver vilde dyr passage ind i byen. Træer er med til at give hovedstadsområdet landets største biodiversitet. Foto: Jens Astrup.

Det er baggrunden for de projekter, som Statens Naturhistoriske Museum de seneste år har udført under navnet ”Naturen i byen”.

I 2013 satte museet fokus på byens træer med en landsdækkende skolekonkurrence, hvor skoleklasser fra 4. til 9. klassetrin blev inviteret til at arbejde tværfagligt om naturen i byen. En del af de mange træer, som Statens Naturhistoriske Museum præsenterer i denne gratis e-bog, er blandt vinderne i skolekonkurrencen.