15. januar 2014

Prestigefuld EU-bevilling til stjerne-professor

Solsystemets udvikling

Professor Martin Bizzarro fra Center for Stjerne- og Planetdannelse er sluppet gennem nåleøjet og modtager den prestigefyldte EU-bevilling ERC Consolidator Grant fra The European Research Council (ERC). Bevillingen er på godt 2 mio. € (knap 15 mio. kr.) og gør det muligt at skaffe ny viden om Solsystemets udvikling.

Professor Martin Bizzarro

Professor Martin Bizzarro

ERC-bevillingen gives til banebrydende forskningsprojekter ledet af forskere, der tilhører den absolutte elite inden for deres forskningsområde. Martin Bizzarro er leder af grundforskningscentret Center for Stjerne- og Planetdannelse på Statens Naturhistoriske Museum, der de sidste fem år har produceret en lang række imponerende forskningsresultater.

Den nye ERC-bevilling er en vigtig brik i fortsættelsen af dette arbejde.

- Formålet med projektet er at uddybe vores forståelse af dannelsen af Solsystemet og beboelige planeter ved at undersøge isotopiske variationer i meteoritter. Bevillingen gør det muligt at skaffe helt ny viden om de grundlæggende kemiske processer i Solsystemet, og hvordan det har udviklet sig over tid, siger professor Martin Bizzarro.

Projektet, der har titlen ”Stardust to asteroids: Unravelling the formation and earliest evolution of a habitable solar system”, er på fem år og forventes igangsat i starten af 2014.