21. september 2012

Brasilien åbner nyt kulturcenter for dansk forsker-ikon

naturforsker

En af 1800-tallets betydeligste danske naturforskere, Peter Wilhelm Lund, bliver hædret i Brasilien. Fredag den 21. september indvies et nyt kulturcenter i Lagoa Santa i Brasilien til ære for den danske videnskabsmand, hvis arbejde har bidraget til accepten af Darwins evolutionsteori. Ved indvielsen af det nye kulturcenter deltager det danske Kronprinsepar, ligestillings og kirkeminister Manu Sareen og direktør Morten Meldgaard fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

P.W. Lund fotograferet af Augusto Riedel i 1868

P.W. Lund fotograferet af Augusto Riedel
i 1868.

I Danmark er P.W. Lund af mange kendt som hovedpersonen i Henrik Stangerups roman Vejen til Lagoa Santa. Knap så kendt er det måske, at P.W. Lund med sine udgravninger og resultater fra kalkstenshulerne i Lagoa Santa lagde grunden til et enestående pionerarbejde i forståelsen af arternes udvikling. Et arbejde der var med til at bane vejen for evolutionsteorien og som knap 20 år senere gav anledning til respektfuld omtale i Charles Darwins Arternes oprindelse.

I Brasilien er P.W. Lund i dag en stor og anerkendt videnskabsmand, og han betragtes som den brasilianske palæontologis fader. Blandt de mere end 100.000 fossiler, han udgravede i hulerne i Lagoa Santa, er skeletter fra de første mennesker i Sydamerika, kæmpe dovendyr, sabelkatte, skjolddyr og anden megafauna.

Kæmpe skjolddyr. Foto: Gert Brovad

På Statens Naturhistoriske Museum kan man
bl.a. se skelettet af et skjolddyr, ligesom dem
P.W. Lund udgravede i Lagoa Santa.
Foto: Gert Brovad.

Hovedparten af P.W. Lunds materialer befinder sig i dag på Statens Naturhistoriske Museum i København, men nu får den store dansker også sit eget kulturcenter i Brasilien.

- Som museumsdirektør er det en fornøjelse at være med til at åbne et nyt kulturcenter, der anerkender Lunds store bidrag til naturhistorien. Jeg glæder mig til, at vi får tilsvarende muligheder for at udstille Lunds samlinger, når vi åbner det nye Statens Naturhistoriske Museum i 2017, siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Værdifuldt forskningsmateriale 

Eske Willerslev og træskulptur af P.W. Lund

Eske Willerslev modtog træskulpturen af
P. W. Lund, der er en gave fra den brasili-
anske kunstner Celso Viera.
Foto: Birgitte Rubæk

P.W. Lunds samlinger indgår stadig i dag i den aktive forskning. Det gælder blandt andet den forskning, der bliver lavet af professor Eske Willerslev og hans Center for Geogenetik ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. P.W. Lunds arbejde med at forstå mennesker og dyrs udvikling lever således videre i bedste velgående.

I forbindelse med åbningen af det nye kulturcenter har Statens Naturhistoriske Museum modtaget en vidunderlig træskulptur af naturforsker Peter Wilhelm Lund. Skulpturen er en gave fra den brasilianske kunstner Celso Viera, der har ønsket at hædre Lund, der er et forskningsikon i Brasilien. Professor Eske Willerslev modtog skulpturen og glæder sig over, at han nu 150 år efter Lunds forskningsmæssige bedrifter stadig kan trække ny viden ud af Lunds forhistoriske knoglefund.


Kontakt

Sekretariatschef Rikke Mørch
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mobil: 30 50 66 21