4. september 2012

Botanisk Have - fornyet og forskønnet

Nyrenoveret

Botanisk Have i København har fra 2009 til 2012 gennemgået en forvandling og fremstår smukkere og mere indbydende end nogensinde før. Takket være en donation på 17 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har Statens Naturhistoriske Museum fået mulighed for at istandsætte og forny den gamle have. Det kommende naturhistoriske museum ved Botanisk Have vil ligge udenfor den renoverede have.

billede af botanisk have
Foto: Botanisk Haves gæster hygger sig på den nyanlagte træbrygge ved bredden af søen. Fotograf: Birgitte Rubæk.

Botanisk Have er i forbindelse med haverenoveringen gjort mere publikumsvenlig og udvidet med 10.000 m² idet Observatoriehøjen, som er indre bys højeste punkt, er blevet inddraget i haven. Alle stier er blevet istandsat, og Botanisk Have har bl.a. fået flere rekreative områder, nye vandingsanlæg, formidlingsdrivhuse og en lille træbrygge ved søen.

Renoveringen er udført i tråd med H.A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874 og med stor respekt for stedets særlige væsen.
Bag renoveringen står landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz, der bl.a. er kendt for istandsættelserne af slotshaverne ved Fredensborg og Frederiksborg samt Kongens Have i København.

- Botanisk Have er en grøn oase til fred og fordybelse, hvor man kan nyde den særlige stemning og udvide sin viden om planteriget. Med istandsættelsen af haven får planterne de bedste betingelser for at leve og gro, og gæsterne får en mere imødekommende have, der tilbyder en pause i smukke omgivelser midt i den travle by, siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

En have til mange formål

Botanisk Have, der også er en del af Københavns Universitet, fungerer til dagligt som en formidlings-, undervisnings- og forskningshave og er med sine ca. 9.000 forskellige plantearter Danmarks største levende plantesamling. Den unikke samling har gjort haven berømt uden for Danmarks grænser, og med renoveringen får den gamle have de optimale betingelser for, at samlingen og den særlige stemning, som Botanisk Have også er kendt for, kan bevares for eftertiden.

billede af Undervisning i Botanisk Have

Foto: Skole- og gymnasietjenesten på Statens
Naturhistoriske Museum underviser hver uge
elever i naturvidenskab og -historie. Her sås
frø til en livslang fascination af natur.
Fotograf: Mikal Schlosser.

- Den flotte donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har muliggjort en omfattende renovering og istandsættelse af Botanisk Have. Den smukke nye have er en unik oase i storbyen, som kan vække interesse for plantelivet, naturen og videnskaben. Det handler om at udvide dannelsesbegrebet i hele uddannelsessystemet, så det også omfatter naturvidenskaberne, siger Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet.

Fakta om den nyrenoverede have


foto af botanisk haveEn helstøbt have. Diskrete materialer, der ældes med ynde, kendetegner renoveringen af Botanisk Have. For eksempel er belægningsmaterialer på stier og pladser forenklet og består stort set udelukkende af naturmaterialer som grus og granit. Nye pergolaer og espalierer langs søen og i Staudekvarteret er udført i glasblæst rustfrit stål, som er vedligeholdelsesfrit og diskret udformet, således at planterne bringes i fokus.

foto af botanisk haveNyanlagte stier. Den nye belægning på alle stier forbedrer tilgængeligheden for handicappede væsentligt. Det er nu muligt som kørestolsbruger at komme helt op på toppen af begge stenhøje, og nye belægninger i granitbordursten i både Staudekvarteret og Dansk Kvarter betyder, at gangbesværede og kørestolsbrugere nu kan komme helt tæt på alle planter. Pladsen omkring Spejlbassinet neden for Palmehuset har også fået ny, fast belægning og er blevet udvidet, således at der fremover kan afholdes arrangementer som for eksempel mindre koncerter. Desuden er stierne op til Palmehuset ført tilbage til deres romantiske kurvede forløb som på H. A. Flindts oprindelige haveplan fra 1874.

foto af botanisk haveObservatoriehøjen. Indre Bys højeste punkt finder man på Observatoriehøjen, der nu er blevet en del af Botanisk Have. Haven har fået en tredje indgang, hvorfra man kan gå op på Observatoriehøjen og ned igen til haven ad en ny lang granittrappe. På Observatoriehøjen er de oprindelige sigtelinjer desuden genetableret, så man kan se ud over haven på den ene side og indre by med dens mange tårne og spir på den anden side. Skoleklasser, børnehaver og andre gæster kan frit bruge græsplænen omkring Observatoriet til undervisning, pauser og picnic.

foto af botanisk haveBrombærhaven. Et nyt kvarter har fået navnet ”Brombærhaven”. Her vil publikum fremover kunne opleve havens fine samling af brombær og pæoner, og kvarteret vil være levende med aktiviteter for børn og undervisning af skoleklasser i de gamle drivhuse.

foto af botanisk haveMiljøvenlig vanding. Et nyt automatisk vandingsanlæg er blevet etableret i hele haven. Det betyder, at planterne kan vandes om natten, hvor fordampningen er mindst. Det sparer på vandressourcerne. Også afvandingen af stier og pladser er forbedret til gavn for miljøet. Størstedelen af regnvandet ledes til plante- og græsarealer og i mindre omfang til nedløbsbrønde. Herved opsuges og bruges regnvandet af planterne i stedet for at blive ledt til kloakker.

foto af botanisk havePlads til ro og fordybelse. Fremover vil publikum få endnu større glæde af havens smukke udsigtspunkter og den ro, haven tilbyder midt i den travle by. På udvalgte steder kan man sætte sig på græsset eller på nyistandsatte bænke, og en lille træbrygge er blevet anlagt ved søen midt i haven. Her kan man opleve foredrag og arrangementer under åben himmel eller tage sig et hvil med udsigt til søen.

foto af botanisk haveEn rigdom af planter. Staudekvarteret er et af de kvarterer, der i særlig grad har ændret karakter. Pergolaerne er sat i stand, og nye espalierer er sat op. Bedene, der før var kantede, er nu blødt afrundede, og nye bænke indbyder gæsterne til at nyde den romantiske stemning. Også Dansk Kvarter er blevet et helt unikt område, hvor man kan gå på opdagelse i Danmarks planterige i mini-format. Her finder man alle danske arter, og i en nyanlagt mosebiotop kan man forår og sommer opleve blandt andet vilde orkideer og kødædende planter.

foto af botanisk haveTil glæde for publikum. Indgangen ved Nørreport er blevet mere åben og indbydende for publikum. Botanisk Haves butik er genåbnet i den lille fredede rødstens-bygning, og der er skabt plads til, at grupper og skoleklasser kan bruge området ved indgangen som mødested.