30. august 2012

Ny dna-metode sporer fisk og hvaler i havvand

DNA GENNEMBRUD

Forskere fra Københavns Universitet har gjort et nyt gennembrud inden for dna-forskningen. Ved at bruge ½ liter havvand kan de nu finde dna fra fisk og hvaler i havet. Den nye dna-metode er langt mere effektiv end andre metoder, og kan styrke overvågningen af havenes biodiversitet og fiskeressourcer fremover. Forskningsresultaterne offentliggøres nu i det internationale videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

Ph.d.-studerende Philip Francis Thomsen tager vandprøver i havet til dna-analyser. Forskerne fandt dna fra både fisk og hvaler i havvandet.Foto: Jos Kielgast

Ph.d.-studerende Philip Francis Thomsen tager
vandprøver i havet til dna-analyser. Forskerne
fandt dna fra både fisk og hvaler i havvandet.
Foto: Jos Kielgast

- Den nye dna-metode betyder, at vi fremover kan få bedre styr på, hvad der befinder sig under overfladen i havene rundt om i verden og dermed bedre beskytte og overvåge truede arter og samtidig få overblik over havets ressourcer generelt, siger ph.d.-studerende Philip Francis Thomsen fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Marine-økosystemer verden over er truede, og mange fiskebestande er overfiskede. Det har store konsekvenser for menneskers økonomi og sundhed. Overvågningen af fisk i havet bliver i dag foretaget med metoder som i mange tilfælde er uhensigtsmæssige og ofte begrænsede til specifikke marine områder.

Men nu viser forskere fra professor Eske Willerslevs Grundforskningscenter for GeoGenetik på Københavns Universitet vejen for fremtidens overvågning af havenes biodiversitet. Forskerne dokumenterer, at havvand indeholder dna fra dyrearter såsom fisk og hvaler. Arterne efterlader sig et dna-spor i vandet, som kan afsløre deres tilstedeværelse blot ved at tage en vandprøve på ½ liter.

De opsigtsvækkende resultater publiceres nu som to artikler i det internationale videnskabelige tidsskrift PLOS ONE. Læs artiklerne på http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0041732 og http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0041781

Fra ferskvand til havvand

Forskerne bag de nye undersøgelser er ph.d.-studerende Philip Francis Thomsen og specialestuderende Jos Kielgast, som i december sidste år viste, at små ferskvandsprøver indeholder dna-spor fra en lang række truede dyrearter. Efter at have publiceret disse resultater begyndte forskerne at kigge nærmere på havvand. Også her viste det sig muligt at isolere dna direkte fra vandet, som stammede fra lokale arter af fisk der lever i området.

- Vi undersøgte vandprøverne specifikt for fiske-dna og blev overraskede, da resultaterne begyndte at tikke ind. Vi endte med dna fra 15 forskellige fiskearter i vandprøver på bare ½ liter. Vi fandt dna både fra store som små fisk - såvel fra almindelige arter som sjældne gæster. Torsk, sild, ål, rødspætte, sardin og mange havde efterladt sig dna-spor i havvandet, siger Philip Francis Thomsen.

I det andet studie viste forskerne, at det også er muligt at finde dna fra marsvin i små vandprøver taget i havet, så metoden er ikke kun begrænset til fisk, men også velegnet til at spore havenes store pattedyr.

En effektiv ny metode

Studiet sammenligner også den nye dna-metode med eksisterende metoder, som traditionelt bruges til at overvåge fisk, som fx trawl og ruser. Her viste dna-metoden sig mindst lige så effektiv som de eksisterende, og har desuden den kæmpe fordel at kunne anvendes stort set overalt uden at påvirke habitatet eller fiske-bestandene. Det kræver bare en vandprøve.

Lektor og fiske-ekspert Peter Rask Møller fra Statens Naturhistoriske Museum, som også har været med på studiet er optimistisk:

- Den nye dna-metode har meget interessante perspektiver i forhold til kortlægning og overvågning af marine fisk. Vi er hele tiden på udkig efter nye metoder der effektivt og standardiseret kan fortælle os hvilke arter der findes i et havområde. Her ser jeg meget frem til at følge dna-metoden i fremtiden, og jeg tror den har store perspektiver både i danske og udenlandske farvande, siger Peter Rask Møller.

Forskerne mener også, at metoden kan have store perspektiver inden for beregning af fiskekvoter i fremtiden.

Kontakt

Ph.d.-studerende Philip Francis Thomsen
Tlf: 27142046