12. juli 2012

De amerikanske historiebøger skal skrives om

dna-forskning

Hvem var de første mennesker til at befolke det nuværende USA? Var det mennesker fra den såkaldte Clovis-kultur for 13.000 år siden, som var de første? Eller var der andre før dem? Denne diskussion har kørt intenst i årtier med Clovis-tilhængerne som vinder i striden. Men nu har professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet og et internationalt forskerteam bevist, at der var mennesker fra en helt anden kultur på spil samtidig eller endda før ”cloviserne” dukkede op. Derfor skal de amerikanske historiebøger skrives om. De opsigtsvækkende forskningsresultater offentliggøres nu i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift Science.

En pre-Clovis coprolite (ca. 14,000 years old). Foto: Cheng (Lily) Li

En pre-Clovis coprolite (ca. 14,000 years old). Klik
på billedet for at se det i fuld størrelse.
Foto: Cheng (Lily) Li

Professor Eske Willerslev siger om de nye forskningsresultater:

- Vores undersøgelser er ”Det sidste søm i ligkisten” på den såkaldte Clovis First-teori, kulturelt, biologisk og aldersmæssigt. Denne teori har været fremherskende i USA, siden man i 1932 uden for den lille by Clovis i staten New Mexico fandt spor af de første mennesker i USA. Troede man. Men vores undersøgelser viser, at den ikke holder længere. Dermed gør vi op med et kapitel i amerikansk historie, som på det nærmeste har været et ikon og uangribeligt siden fundene i Clovis for 80 år siden.

Internationalt team med Danmark i spidsen

Det er et internationalt team af forskere fra Danmark og USA, der står bag undersøgelsen. Blandt andet med arkæologen Dennis Jenkins fra University of Oregon og professor Eske Willerslev fra Grundforskningscenter for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet i spidsen.

Forstenede ekskrementer og spydspidser

Bevismaterialet er blandt andet spydspidser – såkaldte Western Stemmed projectile points - og dna-analyser af fossile menneske-ekskrementer, såkaldte coprolitter.

Et Western Stemmed Point dateret til samme alder som Clovis. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse. Foto: Cheng (Lily) Li

Et Western Stemmed Point
dateret til samme alder som
Clovis. Klik på billedet for at
se det i fuld størrelse.
Foto: Cheng (Lily) Li

Både spydspidserne og coprolitterne blev gravet ud af lag i hulerne - The Paisley Caves i staten Oregon. Tidligere undersøgelser i disse huler har vist, at de indeholdt menneske-coprolitter, der kunne dateres til cirka 1.000 år før Clovis-kulturen for cirka 13.000 år siden. Men kritikere satte dengang spørgsmålstegn ved fundene og forskernes metoder. Blandt andet fordi der ikke var fundet redskaber af samme alder som Clovis-kulturen i hulerne, og fordi stratigrafien (lagene) i hulerne ikke var godt nok undersøgt, mente kritikerne.

- De nye forskningsresultater sætter kritikken til vægs ved blandt andet at præsentere et enormt arkæologisk, strategrafisk arbejde og dna-analyser. Oven i er der foretaget det hidtil største antal kulstof 14-dateringer nogensinde på en enkelt arkæologisk lokalitet i USA, siger professor Eske Willerslev.

Det har taget forskerne fire år at opnå deres resultater.

Rokker ved gængse teorier

De nye forskningsresultater rokker alvorligt ved den såkaldte Clovis First-teori. Denne teori har været fremherskende siden spor af de hidtil første mennesker i USA blev fundet ved lokaliteten Blackwater Draw udenfor byen Clovis i New Mexico i 1932. Men nu er der sat spørgsmålstegn ved en epoke i USA's historie, som hidtil har været betragtet med den største respekt og underdanighed.

Dr. Jenkins fra University of Oregon siger:

- Et af de store spørgsmål har været, om den teknologiske udvikling af blandt andet jagtredskaber som spydspidser i Nordamerika i sin tid udelukkende kan tilskrives Clovis-kulturen og den viden, som disse mennesker bragte med sig fra den gamle verden. Vi har gennem vores udgravninger i lagene i The Paisley Caves fundet en helt anden type spydspidser, end dem vi kender fra Clovis-kulturen. De har ligheder med tilsvarende jagtredskaber fundet i Østasien og Sibirien. Men de nye spydspidser er lavet på en helt anden måde end dem, vi kender fra Clovis-kulturen.

Menneskelige efterladenskaber omskriver historien

Det er ikke første gang, at makkerparret professor Willerslev fra Danmark og dr. Jenkins fra USA har omskrevet den tidlige amerikanske historie.

I 2008 kunne de to forskere gennem dna-analyser af ekskrementer og kulstof 14-metoden føre tilstedeværelsen af mennesker i Nordamerika 1.000 år længere tilbage i historien end hidtil antaget - (fra ca. 13.000 år siden til 14.340 år siden). Oven i købet kunne forskerne fastslå gennem dna-analyser af blandt andet fossile menneske-ekskrementer, at disse mennesker kom fra Asien og sandsynligvis er forfædre til nutidens amerikanske indianere.

Med de nye forskningsresultater har det internationale forskerhold tilføjet en væsentlig brik i mosaikken bag mysteriet, om de første indvandrere i Nordamerika, der var det sidste kontinent på jorden, som blev befolket.

Nu skal forskerne så finde ud af, hvem det var, som for over 14.000 år siden satte sig på hug i hulerne i Oregon og efterlod sig et spor, som betyder, at den amerikanske forhistorie skal skrives om.

Den videnskabelige artikel "Clovis Age Western Stemmed Projectile Points and Human Coprolites at the Paisley Caves" bliver offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Science den 13. juli.

Kontakt:

Eske Willerslev
Mobiltelefon: 28 75 13 09