13. juni 2012

Flere Jord-lignende planeter i universet

PLANETDANNELSE. Tidligere antog man, at mindre planeter som Jorden først og fremmest blev dannet omkring stjerner med et højt indhold af tunge grundstoffer. Ny forskning udført af Center for Stjerne- og Planetdannelse på Statens Naturhistoriske Museum viser nu, at Jord-lignende planeter kan blive dannet omkring vidt forskellige typer stjerner – også stjerner med et lavt indhold af tunge grundstoffer. Resultaterne, der netop er publiceret i det ansete videnskabelige tidskrift Nature, øger markant muligheden for, at Jord-lignende planeter kan være vidt udbredt i universet.

Der er til dato fundet cirka 3.000 exoplaneter, dvs. planeter, der kredser om en anden stjerne end Solen. Men det er ikke kun planeterne, forskerne er interesserede i. Stjernernes størrelse og livscyklus spiller ligeledes en afgørende rolle for planeternes tilblivelse.

Det kosmiske kredsløb for
planetdannelse

Foto: NASA

En stjerne er en stor kugle af glødende gas, der producerer energi ved at sammensmelte brint og helium til tungere og tungere grundstoffer. Når hele kernen er blevet omdannet til jern, kan der ikke udvindes mere energi, og så dør stjernen, og kæmpemæssige støv- og gasskyer bliver derefter slynget ud i rummet. De store skyer af gas og støv fortættes efterfølgende og genbruges til nye stjerner i et gigantisk kosmisk kredsløb.

De nye stjerner får et større indhold af tungere grundstoffer end de forrige, og for hver generation af stjernedannelser bliver der flere og flere af de ”tunge” stjerner. Omkring de nye stjerner opstår der langsomt nye planeter ud fra resterne af gas- og støvskyen, der roterer som en skive omkring de nye stjerne.

I de sene generationer af stjerner, der har et højt indhold af tunge grundstoffer, har den roterende skive af støv og gas en stof-sammensætning, som har størst sandsynlighed for at fremme dannelsen af store gasplaneter som Saturn og Jupiter. I modsætning til de store gasplaneter kræver de mindre, Jordlignende-planeter imidlertid ikke de samme forhold for at blive dannet.

Færre krav til små planeter

"Vi har analyseret de spektroskopiske grundstofsammensætninger af stjernerne til 226 mindre exoplaneter, dvs. planeter, som svarer til de faste planeter i vores solsystem eller er op til fire gange Jordens radius. Det, vi har opdaget, er, at modsat de gigantiske gasplaneter, er forekomsten af mindre planeter ikke stærkt afhængig af stjerner med et højt indhold af tunge grundstoffer. Planeter, som er op til fire gange Jordens størrelse kan dannes omkring vidt forskellige stjerner – også stjerner, som er fattigere på tunge grundstoffer", siger astrofysiker Lars A. Buchhave fra Center for Stjerne- og Planetdannelse.

Centerleder på Center for Stjerne- og Planetdannelse, professor Martin Bizzarro, tilføjer:
”Jord-lignende planeter kan derfor være dannet på et meget tidligere tidspunkt i vores galakse, og de kan være langt mere udbredt en tidligere antaget, da de ikke har særlige krav om forøget indhold af tunge grundstoffer i stjernerne for at kunne dannes. Denne konklusion stemmer i øvrigt godt overens med det billede, der er ved at tegne sig af små planeters udbredelse i vores galakse, nemlig at det ser ud til, at det nærmere er reglen end undtagelsen, at en stjerne har små planeter omkring sig”.

Artikel i tidsskriftet Nature >>