31. maj 2012

Danmarks nye naturhistoriske museum

Vinderbyggeri

Statens Naturhistoriske Museum afslører i dag det største og mest ambitiøse danske museumsbyggeri i nyere tid. Det nye museum, der på smukkeste vis smelter sammen med Botanisk Have i København, er tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds. Museet forventer at slå dørene op i 2017.

Museets indgang set fra Sølvgade

Museets indgang set fra Sølvtorvet. Om aftenen  
vil det store hvalskelet aftegne sig mod himlen 
med dæmpet, stemningsfuld belysning.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse. 

I dag afslører Statens Naturhistoriske Museum, hvordan Danmarks nye naturhistoriske museum kommer til at se ud. Det nye museum bliver nænsomt flettet ind i Botanisk Have, og de historiske bygninger i haven bevares og bindes sammen af lette glasbygninger og væksthuse. Under jordens overflade vil museets udstillinger udfolde sig i organisk formede rum.
 
- Vi har været i den fantastiske situation, at dommerkomitéen har skullet vælge mellem seks meget overbevisende bud på det nye museum. Vi har valgt Lundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds med en løsning, der har formået at skabe et enestående museumsbyggeri, samtidig med at det nye museum udnytter området i, omkring, over og under Botanisk Have på en måde, der skaber en perfekt balance mellem have og museum, siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Indgang fra haven

Det nye museum er nænsomt flettet ind i den botaniske have.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Det nye museum inviterer de forbipasserende indenfor og giver København et helt nyt stræde, som alle kan gå gratis igennem. Fra Sølvtorvet, gennem det nye museum, ud i Botanisk Have og op til Nørreport. Løfter man blikket på turen gennem strædet, kigger man direkte op mod flokke af hvaler, og øverst, som et vartegn for museet, svæver det kolossale skelet af en blåhval. Den imponerende samling af hvalskeletter er en af de største på verdensplan.

På oplevelse under jorden

Som Peis pyramide på Louvre i Paris er det kun en lille del af museet, der er synligt over jorden. Under overfladen venter flere oplevelser. Her finder man Verdens-rummet, Porten til Arktis, Evolution og et hav af andre udstillinger, der, sammen med de besøgendes mulighed for at kigge forskerne over skulderen, danner en nyskabende ramme for museumsoplevelsen. 

Tværsnit af det nye museum

Under jordens overflade udfolder museets udstillinger sig i organisk formede rum, der snor sig for at give plads om de gamle træers rødder. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

- Med det nye museum samler vi en lang række forsknings- og formidlingsaktiviteter, der i dag er spredt på forskellige adresser. På formidlingsfronten vil det betyde en firdobling af besøgstallet, en tidobling af turistbesøgene og en flerdobling af skolebesøgene, siger Morten Meldgaard.

Statens Naturhistoriske Museum er med sin tilknytning til Københavns Universitet allerede et omdrejningspunkt for international topforskning, men med de nye rammer får museet en enestående mulighed for at skabe en tværvidenskabelig platform til udvikling af naturvidenskaben i Danmark.

Finansiering

Realiseringen af det nye museum bygger på et stærkt samarbejde mellem Københavns Universitet, Staten og private fonde. Byggeprojektet er budgetteret til 1,1 mia. kr., dertil kommer udvikling og opstilling af nye udstillinger til ca. 275 mio. kr. I alt 1,375 mia. kr.

Oversigtskort over Botanisk Have

Oversigtskort over Botanisk Have. Det nye museum
bygges over og under jorden indenfor den stiplede
linje. Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

En række private fonde har allerede udtrykt positiv interesse for projektet, mens Staten og Københavns Universitet bidrager med grund, bygninger og renovering til en samlet værdi på omkring 385 millioner kr.

Med afsløringen af vinderprojektet kan arbejdet med at tilvejebringe finansieringen nu gå ind i sin sidste fase. Det forventes, at finansieringen er på plads i løbet af 2013. Selve byggeriet påbegyndes i 2016. I den mellemlæggende periode skal der bl.a. udarbejdes en lokalplan, projekteres og udbydes i licitation.

Kontakt

Sekretariatschef Rikke Sanderhoff Mørch
Statens Naturhistoriske Museum
Mobil: 30 50 66 21 

Citater til brug for pressen

Følgende citater kan frit bruges af pressen i forbindelse med afsløringen af det nye Statens Naturhistoriske Museum:

Rektor Ralf Hemmingsen: - Et nyt naturhistorisk museum er vigtigt, ikke bare for Københavns Universitet, men for hele Danmark. Et nyt naturhistorisk museum vil give de bedst tænkelige faciliteter til vores dygtige forskere, det vil på bedste vis sikre museets uvurderlige videnskabelige samlinger, og det vil ikke mindst skabe et unikt udstillingsvindue for naturvidenskaben og naturhistorien, hvor vi kan komme i dialog med børn, unge og voksne fra hele landet, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard: - Statens Naturhistoriske Museums samlinger er et unikt stykke Danmarkshistorie og forskningsmæssigt i absolut verdensklasse. Vi har et stort ansvar for at passe godt på samlingerne, men det betyder ikke, at de skal gemmes væk. I dag er samlingerne spredt på forskellige adresser i København, men med det nye museum kan vi få et klimavenligt og tidssvarende byggeri, der skaber en tæt forbindelse mellem samlingerne, forskningen og formidlingen. Denne nye åbenhed betyder, at endnu flere vil få glæde af museets mange naturskatte og bedre indsigt i den naturvidenskabelige verden, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Uddannelsesminister Morten Østergaard: - Museer forbinder forskning og formidling. De er med til at udbrede videnskaben og sikre kommende generationers kendskab til fortiden og skaber fundamentet for det videnssamfund, vi lever i. Derfor glæder det mig, at vi med det nye naturhistoriske museum kan få nogle nyskabende rammer, der med et højt fagligt indhold kan inspirere unge til at beskæftige sig med naturvidenskaben og tilbyde gode vilkår til forskningen, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Kulturminister Uffe Elbæk: - Vores museer er vores fælles hukommelse. De rummer vidnesbyrd om os mennesker, vores bedrifter og vores omgivelser. Med sin imponerende samling af 14 millioner naturgenstande opbevarer Statens Naturhistoriske Museum helt centrale dele af ikke bare Danmarks, men verdens natur- og kulturhistorie. Der ligger derfor også en demokratisk forpligtelse i at give vores borgere adgang til den viden og de fascinerende historier, museet gemmer på. Den adgang og formidlingen af de spændende historier kan vi for alvor give danskerne med det nye naturhistoriske museum, siger kulturminister Uffe Elbæk.

Overborgmester Frank Jensen: - Med det nye naturhistoriske museum i Botanisk Have får København et nyt kulturelt vartegn i hjertet af byen. Det nye museum vil styrke København, ikke kun i forhold til turister, men også i positioneringen af København som et sted, hvor viden og forskning er i international klasse. Med det nye museum for vi også mulighed for at skabe et kulturdistrikt, som vi kender det fra Berlin og Wien, siger Overborgmester Frank Jensen.