14. december 2012

Regnskovens dyr sendt til tælling

BIODIVERSITET

Naturens mangfoldighed er under pres. Hver uge uddør nye arter, før videnskaben når at opdage deres eksistens. Samtidig er det vanskeligt at danne et præcist overblik over, hvor mange arter, der faktisk findes på kloden. Det er nu lykkedes et internationalt forskningsteam med deltagelse af medarbejdere fra bl.a. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, at tælle langt de fleste dyr i en lavlandsregnskov i Panama vha. omhyggeligt arbejde og en smart regnemetode. Resultatet er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science.

Det er leddyrene, som bl.a. dækker over tusindben, edderkopper og insekter, der har været til tælling. Dyregruppen overgår i antal alle andre dyregrupper tilsammen.

Indsamling af dyr i Panama. Foto: J. Schmidl.

Indsamling af dyr i Panama. Foto: J. Schmidl.

Størstedelen af disse arter lever i regnskoven, men forskernes viden om deres artsrigdom i de tropiske skove er meget begrænset. Forholdene er vanskelige at arbejde i, og tidligere studier har kun set på enkelte grupper af leddyr eller kun fokuseret på enkelte lag i skoven, f.eks. skovbunden.

I dette nye studie, hvor over 100 forskere har været involveret, er der i et begrænset område af San Lorenzo-skoven i Panama omhyggeligt blevet indsamlet dyr fra skovbund til toppen af trækronerne med en lang række forskellige metoder.

- Studiet viser, at hvis man indsamler leddyr i et relativt lille område, som er repræsentativt for hele lavlandregnskoven, vil man få et præcist estimat for, hvor mange arter der findes i hele skoven. Men det stopper ikke der. Hvis man bruger vores data, bekræfter de tidligere anslåede målinger af artsrigdommen for hele kloden på omkring 6,1 millioner arter, siger Line Louise Sørensen fra Statens Naturhistoriske Museum.

Springedderkop (Salticidae) også fra regnskoven i Panama. Foto: Line Louise Sørensen.

Forskningsresultaterne viser desuden, at der er en tæt sammenhæng mellem plantediversitet og antallet af leddyr. Det betyder, at hvis man beskytter områder med høj plantediversitet, vil man samtidig kunne beskytte en stor fraktion af leddyr

Helt præcist lykkedes det forskerne på blot en halv hektar regnskov at indsamle over 6.000 arter af leddyr, heriblandt mange ukendte for videnskaben. Ved at ekstrapolere eller gange dette antal til hele skoven, som er 6.000 km2, har forskerne beregnet, at der ca. findes 25.000 forskellige arter af leddyr i den pågældende regnskov. På verdensplan vurderer man, at der findes omkring 6 millioner forskellige arter af leddyr.

Små edderkopper

Line Louise Sørensen og kollegaen Jesper Birkedal Schmidt har undersøgt hovedparten af de indsamlede edderkopper. I materialet fra den halve hektar fandt forskerne 394 arter af edderkopper. Til sammenligning findes der i hele Danmark kun lidt mere end 500 arter.

De indsamlede edderkopper repræsenterer en fauna af edderkopper på helt ned til et par millimenters størrelse.

- Det er spændende at konstatere, hvor mange arter af kleptoparasitiske edderkopper – især af slægten Argyrodes – der er til stede. Disse edderkopper er meget små, normalt mellem 2 – 4 millimeter, og lever i andre edderkoppers spind, og de kan på grund af deres størrelse uset snyde sig til at spise med, når værten indtager sit bytte, siger Jesper Birkedal Schmidt fra Statens Naturhistoriske Museum.

Det indsamlede materiale er meget stort, og med artiklen i Science er arbejdet kun lige begyndt. Foran ligger mange timers og års arbejde til eksperter for de forskellige edderkoppefamilier.

Link til Science-artiklen: https://www.sciencemag.org/content/338/6113/1481.full

Kontakt

Jesper Birkedal Schmidt
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Tlf. 35 32 11 25

Line Louise Sørensen
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Mobil: 24 24 39 90