2. november 2012

To sensationelle fuglefund på en uge

ornitologi

Eliten af danske ornitologer har de seneste uger været ramt af eufori, for flere af dem har både set den sjældne manchurernattergal fra Kina og den mindst lige så sjældne olivenskovdrossel fra Amerika på Christiansø. Begge arter blev opdaget af Jens Mikkel Lausten fra Statens Naturhistoriske Museum i forbindelse med et ringmærkningsprogram i området.


 

Foto: Manchurernattergal fra Christiansø.
Fuglen kendes bedst på de karakteristiske
brynjeaftegninger på brystet og den ensfarvede
lys-murstensrøde hale. Fotograf: Jens Mikkel
Lausten ©

 - Vi har fundet to fuglearter inden for syv dage, som aldrig nogensinde før er set i Danmark. Det er helt utroligt, siger Jens Mikkel Lausten fra Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Tilbage i tiden har man i gennemsnit set to nye fuglearter i Danmark om året, så to førstegangsfund på samme sted indenfor så kort tidsrum er derfor intet mindre end en sensation i fuglekredse.

Jens Mikkel Lausten skrev sig således ind i historiebøgerne, da han gjorde de særdeles sjældne fuglefund på Christiansø. Søndag d. 14. oktober havde han held til at ringmærke Danmarks første manchurernattergal (Luscinia sibilans), og nøjagtig en uge efter fik han Danmarks første olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) i sit net.

Kinesisk nattergal på besøg

Kun få fuglefolk var på Christiansø, da Jens Mikkel Lausten fangede den noget udsædvanlige og uanseelige manchurernattergal. Arten, der normalt lever i det østlige Kina og overvintrer i Sydøstasien, er kun set fire gange før i Europa - tre gange i Storbritannien og en gang i Polen. Den er således et meget sjældent syn på disse kanter.

I dagene efter det første fund pakkede flere fuglespottere kikkerten og rejste til øen i håb om at se den lille nattergal. Fuglen undgik dog rampelyset, og først på
femtedagen lykkedes det at gense sjældenheden.

Amerikansk drossel kom også forbi

Foto: Olivenskovdrossel fra Christiansø.
Fotograf: Jens Mikkel Lausten ©

Tidligt om morgenen d. 20. oktober var det olivenskovdroslen, der fangede Jens Mikkel Laustens opmærksomhed. Arten yngler i det nordlige Amerika og trækker til Mellem- og Sydamerika om vinteren. I Europa er olivenskovdrossel en sjælden gæst. Sidste år blev den set for første gange i Sverige, men på De Britiske Øer observeres et eller to individer næsten årligt.

Ude af kurs

At de to sjældne arter begge har lagt vejen forbi Bornholm er en gåde for ornitologerne.

- Det er usædvanligt, at fuglene er blevet på øen og tilmed har været observeret gentagende gange over flere dage, siger Jens Mikkel Lausten og fortsætter:

- Begge fugle er kommet langt ud af kurs. Det er kendt, at fugle fra Sibirien, der normalt trækker til Asien, flyver den modsatte retning og dukker op i Europa. Derimod dukker amerikanske arter typisk op i forbindelse med dårligt vejr over Nordatlanten, og de ses hovedsageligt langs Vesteuropas kyster, f.eks. på de Britiske Øer. Derfor er det meget udsædvanligt, at olivenskovdrosselen dukker op i det østligste Danmark.

Det kan ikke udelukkes, at olivenskovdroslen er fløjet hen over Sibirien, frem for over Atlanterhavet.

Ringmærkning

Begge arter blev opdaget i forbindelse med ringmærkning tilhørende Projekt Baggrundsmærkning – et forskningsprojekt ved Statens Naturhistoriske Museum. I Danmark og på Færøerne er det Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, der administrerer ringmærkningen af vildtlevende fugle.

Ringmærkning udføres i videnskabeligt øjemed og er fortsat den vigtigste kilde til viden om fugles trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den statistiske data bruges bl.a. til at forebygge udryddelse af arter.