9. november 2012

Ældgammel ækvator fundet på Grønland

GEOLOGI

Ækvator gik engang tværs over Grønland og ned gennem Nordamerika. Det har et internationalt forskerhold med bl.a. forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, opdaget ved hjælp af en helt ny geologisk metode, der baserer sig på en række fund af fossiler. Resultatet er netop offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Geology.

Helt præcist har forskerne for første gang nogen sinde været i stand til at fastslå, hvor ækvator præcist gik under den geologiske tidsperiode Ordovicium for omtrent 450 mio. år siden.

Foto: G.B. Schley Fjord i Nordgrønland, hvor
forskerne fandt en mærkværdig kalksten i et
400 meter højt bjerg. Brachiopodlaget er indtegnet
med gult. Nederst i venstre hjørne er indsat et
billede, der viser, hvordan bjergarten ser ud tæt
på. Fotograf: Christian Mac Ørum Rasmussen.
Klik på fotoet for at se det i stort format.

- Vi har fundet et 6.000 kilometer langt og et par hundrede kilometer bredt bælte, som strækker sig gennem Laurentia – nutidens Nordamerika. Bæltet går tværs over Nordgrønland og ned gennem Nordamerika og angiver ækvators position under slutningen af den ordoviciske tidsperiode, siger postdoc Christian Mac Ørum Rasmussen fra Statens Naturhistoriske Museum, der er en af forskerne bag den nye metode.

Metoden baserer sig på en række fund af fossiler, som angiver, hvor der gennem en lang periode har været stille vejr. En tilstand man finder netop omkring Ækvator. Dermed introducerer forskerholdet en helt ny tilgang til jagten på fortidens landkort.

- Selvom kontinentaldriften er en af de helt basale byggesten inden for geologien, er den ofte baseret på store usikkerheder grundet sparsomme data. Derfor er den nye metode skelsættende for vores forståelse af kontinenternes vandring, siger Christian Mac Ørum Rasmussen.

Læs mere på videnskab.dk.