29. august 2011

Poesi i Botanisk Have

NATUREN ER FULD AF POESI. Det summer i blomsterne, hvisler i sivene og suser i trækronerne. Sammen med planter og blomster skyder også skilte med poesi op ad jorden i Botanisk Have i september måned. Udstillingen "Poesi i Botanisk Have" indtager plæner, skrænter, bede og drivhuse med en lang række danske digte fra de seneste 500 år - digte, hvori naturen spiller en særlig rolle.

"Bie lit, stat her og læss!" skriver Kingo i "Dend Fierde Aften-Sang" (1684) - og fra museets side håber vi, at så mange som muligt vil tage Kingos ord til sig og tilbringe en stille stund med fordybelse i poesiens verden omgivet af Botanisk Haves ro.

Udover Kingo finder man bl.a. digte af Brorson, Staffeldt, Aarestrup, Bech, Jensen, Momberg, Schade, Bjørnvig, Højholt, Rifbjerg, Christensen, Nordbrandt, Thomsen og Andkjær Olsen.

Håbet er, at mødet med naturens poesi vil forstærke de besøgendes oplevelse af såvel digte som natur i Botanisk Have. "Poesi i Botanisk Have" er ligesom naturens årstider tænkt som en tilbagevendende begivenhed.

Essaykonkurrence for gymnasieelever

I forbindelse med "Poesi i Botanisk Have" indbyder Statens Naturhistoriske Museums skoletjeneste alle landet gymnasieelever til at deltage i en essaykonkurrence.

De indkomne essays vil blive bedømt af et panel bestående af professor Anne-Marie Mai, professor emeritus Erik A. Nielsen og anmelder Lars Bukdahl. Vinderen får 5.000 kr.