5. august 2011

Havisen i Arktis ustabil

KLIMA. Sommer-havisen i Det Arktiske Ocean har i de seneste 10.000 år langt fra været stabil. I flere tusinde år var der sandsynligvis mindre end halvdelen af den mængde is, som vi har i dag. Det viser nye undersøgelser fra Grundforskningscenter for Geogenetik på Statens Naturhistoriske Museum, der nu offentliggøres i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science.

Havis kommer og går stort set uden at efterlade sig spor. Derfor var vores viden om dens variationer og mængde begrænset, før vi fik satellit-overvågning og fly- og skibs-observationer. Men nu har forskere ved Grundforskningscenter for Geogenetik på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, fundet en metode, som kan måle isens variationer tilbage gennem årtusinder.

 

Resultaterne bygger på materiale, der er indsamlet ved kysten i det nordligste Grønland - det område, som alle forskere anser for stedet, hvor sommer-havisen allersidst vil forsvinde, hvis den globale opvarmning fortsætter med at stige. Resultaterne fra Nordgrønland fortæller derfor også om forholdene ude i oceanet.Mindre is end i dag

Leder af projektet Svend Funder er tilknyttet grundforskningscentret på Købehavns Universitet - ligesom to af de andre medforfattere på artiklen i Science og deltagere i projektet, Eske Willerslev og Kurt Kjær.

Svend Funder siger om forskningsresultaterne:

- Vores undersøgelser viser, at der har været store udsving i mængden af havis om sommeren i de seneste 10.000 år. Bl.a. i den såkaldte Holocæne-varmeperiode for mellem 8.000 og 5.000 år f.kr., hvor temperaturerne var noget højere end nu, og havisen i Det Arktiske Ocean var stærkt reduceret. Sandsynligvis til mindre end 50 procent af dens areal i forhold til sommeren 2007 - det år i nyere tid, hvor isen har nået sit hidtidige absolutte minimum.

- Vores Undersøgelser viser også, at selvom isen forsvinder i et område, kan den godt tiltage i et andet. Det har vi fundet ud af ved at sammenligne vores resultater med målinger fra det nordlige Canada. Mens mængden af havis aftog i det nordlige Grønland, blev der mere af den i Canada. Denne forskel skyldes sandsynligvis ændringer i de overordnede vindsystemer. En faktor, der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til i forudsigelserne om havisens snarlige forsvinden i Det Arktiske Ocean, understreger Svend Funder.


Læs mere på: nyheder.ku.dk og videnskab.dk.