9. juni 2011

Den omvandrende pølse med ben

 


Dansk professor har fundet og beskrevet en ny art kæmpetusindben. Tusindbenet stammer fra Østafrika og hedder på latin Crurifarcimen vagans, hvilket betyder: Den omvandrende pølse med ben.

På verdensplan beskrives der hvert år 17-18.000 nye arter af levende dyr, planter og svampe. Plus et par tusinde fossile arter. I Danmark foregår en stor del af dette arbejde på Statens Naturhistoriske Museum i København, hvor man siden 2007 har beskrevet mere end 260 nye arter.

En af de mere bemærkelsesværdige nye arter er det tanzanianske kæmpetusindben Crurifarcimen vagans, hvis navn på dansk betyder "Den omvandrende pølse med ben". Kæmpetusindbenet, der i fuldvoksen størrelse måler op til 15 centimeter, er fundet og beskrevet af Henrik Enghoff, der er professor og samlingschef ved Statens Naturhistoriske Museum.

Naturens mangfoldighed

"Det er et af de største tusindben i Østafrika og er faktisk ganske almindeligt i de ellers veludforskede Usambarabjerge i Tanzania", forklarer Henrik Enghoff og til-føjer: "Det at opdage og beskrive nye arter er en meget vigtig opgave, hvis vi i fremtiden vil sikre naturens mangfoldighed. Og det vil vi", siger Henrik Enghoff.

Naturens mangfoldighed, den såkaldte biodiversitet, er i øjeblikket under hårdt pres. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. En fjerdedel af havpattedyrene, 15 procent af landpattedyrene og 12 procent af fuglene er truet, viser tal fra EU's miljøagentur. Der er flere årsager til denne udvikling, men det største problem er, at de naturområder, hvor dyrene holder til, i mange tilfælde er ved at forsvinde pga. dræning, opdyrkning af jorden, nye vejanlæg og storbyer, der bliver stadig større.

"Vi står over for flere store udfordringer, hvis vi skal sikre mangfoldigheden i naturen. En af dem er, at vi endnu ikke ved hvor mange arter, der findes i verden. Den opgave skal vi forskere løse. Politikerne skal på deres side finde mod og vilje til at træffe nogle vanskelige beslutninger", siger Henrik Enghoff.

Arbejdet med at finde og beskrive alverdens arter er langt fra slut. De fleste nye arter, Statens Naturhistoriske Museum har beskrevet siden 2007, er små insekter, edderkopper og lignende, men der er også større dyr iblandt, bl.a. 52 nye fiskearter. På verdensplan er der pt. beskrevet ca. 1,9 millioner forskellige arter, men man anslår, at der findes mange gange flere.


Kontakt:

Henrik Enghoff, professor og samlingschef ved Statens Naturhistoriske Museum.
Tlf.: 35 32 22 22.
Mail: henghoff@snm.ku.dk