10. marts 2011

Meteorit-jagt: Nedfaldsområde identificeret


Billede: Her er meteoren på himlen - hvor er den på jorden? 

En meteorit er muligvis faldet ned på Silkeborg-egnen. Det oplyser Lektor og Kurator Henning Haack fra Statens Naturhistoriske Museum i København. En større jagt er nu gået i gang for at finde den.

Videooptagelser og øjenvidner fortæller os, at der måske har været et meteorit-nedslag tirsdag aften lidt efter klokken kl. 20 syd for Silkeborg. Men det er sparsomt med oplysninger. Derfor håber Kurator for Meteoritsamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, Henning Haack, nu at komme i kontakt med personer, der kan have set noget på aftenhimlen eller hørt braget, som skabes, når meteoren trænger ned gennem atmosfæren med langt over lydens hastighed. Sidste gang, der blev fundet en meteorit i Danmark, var nær Maribo i 2009. Dette fund blev netop gjort på baggrund af beretninger om et højt brag.

Hvis du har oplevet noget interessant i den forbindelse, vil Statens Naturhistoriske Museum meget gerne høre fra dig. Vi har modtaget observationer fra Østjylland, Fyn, Sjælland og sågar fra Bornholmerfærgen og er derfor specielt interesseret i henvendelser fra Vest- og Nordjylland. Vi forsøger at finde ud af, hvilken bane meteoren har fulgt, og hvor den evt. kan være faldet ned. Hvis du kan huske hvor på himlen, du først så ildkuglen, og hvor du sidst så den, er det af stor interesse for os. Hvis du har hørt et såkaldt overlydsbrag, vil vi også meget gerne høre din beretning. Du kan indtaste din observation på ildkugle.dk. Du kan også kontakte Kurator Henning Haack på mail (hh@snm.ku.dk) eller telefon 35 32 23 67.

I Danmark bliver alle ny-fundne meteoritter erklæret Danekræ og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum. Hvis man finder en meteorit, skal man ikke røre ved den men derimod underrette museet. "Et meteorit-nedfald er ganske usædvanligt, og hvis vi finder en meteorit, kan den måske lære os noget nyt om, hvordan vores Solsystem er blevet til," siger Henning Haack. Derfor håber han meget, at den bliver fundet, selvom det bliver svært. Meteoritten er formentlig ikke meget større end en tennisbold, og der er en del vand i området.

Vil du vide mere om meteoritter og bl.a. se tidligere fund fra Danmark, kan du besøge vores Solsystemudstilling på Geologisk Museum. Du kan også læse mere i vores bog "Solsystemet - Fra altings oprindelse til livets opståen", der kan købe på museet eller læses online her.

Endelig kan du blive klogere på meteoritter ved at besøge Meteoritsamlingen på vores hjemmeside. 

Nedfaldsområde identificeret

Vi har nu beregnet, hvor der måske kan være faldet meteoritter. Som det kan ses på dette Krak-kort, er der tale om et område syd for Silkeborg med centrum nær Them og Bryrup. Inden for hele dette område er der gode chancer for, at der kan være faldet en eller flere fragmenter fra meteoren.

Meteoren blev sidst set i 30 km's højde, hvilket betyder, at det ikke er muligt at sige helt præcist, hvor der kan være faldet fragmenter. Vinden kan påvirke banen meget på den sidste og langsomste del af faldet, og der er desuden stadig nogen usikkerhed omkring observationerne, hvilket gør det vanskeligt at afgrænse området yderligere.

Hvis man udnytter weekenden til at gå på meteorit-jagt, vil der derfor være gode muligheder for fund inden for det markerede område. De bedste områder at søge efter meteoritter er flade områder med lav eller ingen vegetation. Områder uden almindelige sten er selvsagt også gode at afsøge. Man kan for eksempel søge i haver, på boldbaner, marker, flade tage og parkeringspladser.

Kontakt 

Geologisk Museum,
Statens Naturhistoriske Museum

Kurator af Meteoritsamlingen
Henning Haack
Mail: hh@snm.ku.dk
Telefon: 35 32 23 67

Indtast observationer på ildkugle.dk